Relaxačno - informačné centrum Terchovec

 • Výstavba RIC Terchovec
  • Výstavba RIC Terchovec
  • Výstavba RIC Terchovec
  • 30. november -0001
 • 59
 • Slávnostne otvorenie
  • Slávnostne otvorenie
  • Slávnostne otvorenie
  • 30. november -0001
 • 33

Slávnostne otvorenie

11.7.2008 sa Terchovské vodné centrum - Terchovec slávnostne otvorilo

Terchovec 1
 • 3.2K
 • 0

Terchovec 2
 • 2.9K
 • 0

Terchovec 3
 • 2.7K
 • 0

Terchovec 4
 • 2.9K
 • 0

Terchovec 5
 • 3.2K
 • 0

Terchovec 6
 • 3.3K
 • 0

Terchovec 7
 • 4.3K
 • 0

Terchovec 8
 • 4.2K
 • 0

Terchovec 9
 • 3.1K
 • 0

Terchovec 10
 • 3.0K
 • 0

Terchovec 11
 • 3.0K
 • 0

Terchovec 12
 • 2.8K
 • 0

Terchovec 13
 • 3.1K
 • 0

Terchovec 14
 • 2.9K
 • 0

Terchovec 15
 • 2.7K
 • 0