Informácia k poskytovaniu dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Informácia k poskytovaniu dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Dňa 1.8.2021 nadobúda účinnosť právna úprava zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva prace, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Pravne úpravy od nového školského roka 2021/2022 prinášajú nasledovne zmeny:

  • Ukončenie plošného poskytovania dotácii na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny deti, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.
  • Novou skupinou detí, na ktoré bude možne poskytnúť' dotáciu na stravu sú deti, ktoré zžijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

K poskytnutiu dotácii na stravu je nevyhnutne predložiť' na obecný úrad do 6. augusta 2021:

  • potvrdenie z Úradu prace, sociálnych vecí a rodiny Žilina, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie z Úradu prace, sociálnych veci a rodiny Žilina, že dieťa žije v domácnosti, ktorej prijem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

  1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články