Kalendár vývozu odpadu na rok 2023

 Kalendár vývozu odpadu na rok 2023

Zber Odpadu:

 • Zber komunálneho odpadu kuka vozom - kovové nádoby 110 l, 1100 l- množstevný zber evidovaný čiarovým kódom
 • Občania trvalo žijúci a všetci vlastníci nehnuteľnosti v osadách Terchovej neprístupných zbernému vozu sú povinní podľa VZN č. 2/2021,čl.III, ods.3, za uhradený Poplatok za komunálny odpad prevziať prislúchajúci počet obcou označených PE vriec na komunálny odpad
 • Zber komunálneho odpadu terénnym vozidlom - obcou vydané nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov,
 • Zber separovaného odpadu terénnym vozidlom - plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera - obcou nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - sklo - obcou označené 240 l zelené nádoby
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - plasty - obcou nápisom označené vrecia, nápisom označené nádoby a žlté nádoby
 • Zber objemového odpadu veľkoobjemový kontajner, šatstvo, koberce a pod. - Pod bôrami, Pánska Lúka, Huličiarovia- pi, so, ne
 • Zber farby a chemikálie kontajnér - stojisko kontajnerov 8.00 - 12.00 hod
 • Zber elektronického odpadu veľkoobjemový kontajner - Pod bôrami, Pánska Lúka, Huličiarovia- pi, so, ne
 • Likvidácia dreveného odpadu - štiepkovačom na objednávku na Obecnom úrade Terchová tel.: 041/5695 138
 • Občania využívajte bezplatne VEREJNE PRÍSTUPNÉ KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD na stanoviskách určených obcou

Kalendár na stiahnutie

STANOVISKO KONTAJNEROV: ul. Za Mlynom, PREVÁDZKOVÁ DOBA: Pondelok – Sobota 14.00 - 18.00 hod. 

 • Správca: František Hanuliak,    tel.: 0902 118 019
 • Separovaný odpad - bezplatne - plasty, sklo, železo, papier, elektronický všetky druhy elektrospotrebičov, chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, biela a čierna technika z domácnosti, prípadne spotrebiče, ktoré majú elektrickú prípojnú šnúru, alebo sú na batérie, prípadne napájané solárnym článkom
 • Komunálny odpad - 110 l/3,00 € - komunálny odpad netriedený, veľkoobjemový odpad
 • Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín - 0,060 €/1 kg

Odvoz komunálneho odpadu je v obci Terchová zabezpečený:

 • Pre časti obce prístupné zberným kuka vozidlom - množstevný zber pravidelne 1x týždenne. Na deň zberu je občan povinný vyložiť nádobu označenú platným čiarovým kódom na prístupné miesto pre vozidlo. V kalendári je zvýraznený tmavomodrou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov v osadách a neprístupných častiach obce s možnosťou zberu terénnym vozidlom 1x dva týždne - zber komunálneho odpadu v označených PE vreciach na komunálny odpad
 • zber plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera v obcou označených PE vreciach na separovaný odpad vrecia s odpadom je občan povinný vyložiť v deň zberu na miesto prístupné pre terénne vozidlo, spravidla pred dom alebo na miesto určené obcou. V kalendári je zvýraznený staroružovou farbou.Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, skla a plastov 1x mesačne pre miesta prístupné kuka vozidlom. Obcou označené PE vrecia s plastami a zelené kontajnery je potrebné vyložiť na prístupné miesto pre vozidlo. V kalendári je zvýraznený zelenou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, šatstvo, koberce, nábytok, objemový odpad 2x ročne. V kalendári je zvýraznený bledomodrou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, všetky druhy elektrospotrebičov, chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, biela a čierna technika z domácnosti, prípadne spotrebiče, ktoré majú elektrickú prípojnú šnúru, alebo sú na batérie, prípadne napájané solárnym článkom 2x ročne. V kalendári je zvýraznený červenou farbou.
 • Pre obyvateľov je zabezpečený odvoz farieb a chemikálií z dvora stojiska kontajnerov 2x ročne
 • Pre obyvateľov sú určené stanoviská verejne prístupných kontajnerov pre určené komodity separovaných odpadov - papier, plasty, kovové plechovky, sklo a tetra pak s odvozom podľa potreby. Bezplatne.
 • Pre obyvateľov a chatárov, ktorým nevyhovuje naplánovaný zber podľa tohto kalendára, je zabezpečený dvor s kontajnermi, kde je možné doviesť odpad mimo plánovaného zberu. Dovoz odpadu je možné dohodnúť s pracovníkom podľa prevádzkových hodín uvedených v kalendári.
 • Pre obyvateľov a chatárov je možné zabezpečiť veľkokapacitný kontajner na tel.: 041/5695 138

Plán zberu komunálneho odpadu v osadách 2023

 • Zber sa prevádza terénnym vozidlom každý párny týždeň podľa kalendára vývozov - pondelok - utorok.
 • Odpad sa zbiera iba vo vreciach, ktoré sú označené obcou Terchová. Iné ako označené vrecia s odpadom sa pripisujú na poplatníka z čísla domu, kde sa vrece nachádza a osobitne spoplatňujú.
 • Vrecia na komunálny odpad - potrebné, podľa VZN č. 2/2021,čl.III, ods.3, za uhradený Poplatok za komunálny odpad, prevziať prislúchajúci počet obcou označených PE vriec na komunálny odpad. Naviac vrecia je potrebné zakúpiť na oddelení daní Obecného úradu Terchová.
 • Obyvatelia osád nezahrnutých do zoznamu sú povinný komunálny odpad priblížiť na termín zberu ku trase zberného vozu, prípadne odpad doviesť na stanovisko kontajnerov ul. Za Mlynom, Terchová.

Kalendár na stiahnutie

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

 1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články