Cyrilometodské dni 2019 - priebeh

DSC 1756 výsledokJubilejný 30. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej začal 2. júla 2019 výstavou rodiny Trizuljakovcov s názvom Dážď písmen (viac informácii o výstave sa dočítate nižšie). Počas druhého dňa podujatia sa uskutočnil medzinárodný odborný seminár s názvom ODKAZ CYRILO-METODSKÉHO POSOLSTVA. Na seminári prednášali: Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – nitriansky diecézny biskup, Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – žilinský diecézny biskup, vladyka Stefan –  arcibiskup ochridský a macedónsky, archimandrita Partenij, prof. Gjorge Ivanov (v rokoch 2009 až 2019 prezident Macedónskej republiky), prof. PhDr. Martin Homza, PhD. – Filozofická fakulta UK Bratislava, Mgr. Peter Cabadaj – spoluzakladateľ Cyrilometodských dní v Terchovej, Mgr. Ing. Marián Zajac – zástupca starostu obce Terchová.

Po tomto seminári sa uskutočnil krst knihy s názvom Cyrilometodské dni v Terchovej (1990-2019). Viac o knihe sa dočítate v tomto článku, no nižšie.

 

Štvrtkový program Cyrilometodských dní pokračoval krížovou cestou na vrch Oravcové. Po krížovej ceste sa v kostole konala grékokatolická svätá liturgia, ktorú celebroval gréckokatolícky arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme Cyril Vasiľ. Vo večerných hodinách hostil Kultúrny dom Andreja Hlinku hercov z Terchovského národného divadla, ktorí predviedli inscenáciu divadelnej hry KUBO.

Cyrilometodské dni vyvrcholili na sviatok sv. Cyrila a Metoda cyrilometodskou svätou omšou na vrchu Oravcové, ktorú celebroval Mons. TOMÁŠ GALIS – žilinský diecézny biskup. V poobedňajších hodinách sa uskutočnil koncert, kde sa predstavili SZUŠ AKADÉMIA MUZIKA, DFS Zázrivček, Spojené muziky terchovské a hostia. Vrchol piatkového programu priniesol záverečný galakoncert Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru spolu so sólistami.

O Cyrilometodských dňoch sa dočítate aj na https://literarnytyzdennik.sk/jubilejny-a-dostojny-30-rocnik-cyrilometodskych-dni-v-terchovej-vyvrcholil-pocas-statneho-sviatku/

Reportáž TV Noe o CMD 2019

Fotoreport Dážď písmen - František Mucha

ODKAZ CYRILO-METODSKÉHO POSOLSTVA - František Mucha

Krst knihy - Cyrilometodské dni v Terchovej (1990-2019) - František Mucha

PROCESIA VERIACICH, CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA - František Mucha

KUBO - František Mucha

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=nfLoWEGyfbw{/youtube}

MUZIKA NÁS SPÁJA - František Mucha

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=07EpaFYpoF4{/youtube}

LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO - František Mucha

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=eAtZKp095js{/youtube}

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT - František Mucha

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=GzxyceuG8RI{/youtube}

O výstave Dážď písmen

Jubilejný tridsiaty ročník Cyrilometodských dní v Terchovej sa začal výnimočnou udalosťou - výstavou rodiny Trizuljakovcov s názvom Dážď písmen.

„V prípade výstavy, ktorú sme otvorili, sa umelecké, ľudské a iné súvislosti nedajú objasniť bez kľúčového základného vzťahu – a to vzťahu rodičovského. Preto treba začať rodičmi,“ vysvetlil moderátor stretnutia Peter Cabadaj. Výstava totiž zahŕňa diela popredných slovenských výtvarníkov Alexandra a Evy Trizuljakovcov, ale aj tvorbu ich šiestich detí. Na vernisáži sa z nich osobne zúčastnili Michaela Klimanová Trizuljaková, Marek Trizuljak s manželkou Miroslavou a najmladšia z detí Pavla Lazárková Trizuljaková.

„Ide o hlboko veriacu rodinu, čiže prepojenie ich vystavených diel s cyrilo-metodským odkazom je silné. Návštevníci nájdu na výstave všestranne orientovanej umeleckej rodiny sochy, maľby, kresby, kostýmy, textilné výtvarníctvo či sklenené plastiky,“ vysvetlil Peter Cabadaj.

Michaele Klimanovej Trizuliakovej bol sympatický tradičný spôsob organizácie podujatia, na ktorom spolupracujú predstavitelia obce, farnosti či kultúrni pracovníci. Marek Trizuljak zas pripomenul spojitosť rodiny s Terchovou, ich otec, rodák z Gbelian, mal k tomuto kraju a jeho ľuďom veľmi vrúcny vzťah. Nehovoriac o tom, že starý otec Adam Trizuljak, sa narodil v Terchovej.

Cyrilometodské dni v Terchovej (1990-2019)

Jubilejný ročník CMD v Terchovej pokračoval stredajším večerom. Po medzinárodnom odbornom seminári sa tvár podujatia opäť zmenila. Tentoraz sa dostalo do roviny publicistiky – tej audiovizuálnej i knižnej.

Počas večera, na ktorý prijali pozvanie aj vzácni hostia z Macedónska, uviedli dokument o CMD v Terchovej známeho filmára a milovníka tohto kraja Milana Kosca. Filmová skratka predstavuje výstižnú rekapituláciu uplynulých tridsiatich rokov tohto výnimočného podujatia. Spomienky, rozhovory, ale aj úvahy, ako CMD rozvíjať ďalej – to všetko prispieva k tvorivému poňatiu odkazu svätých bratov, ktorého sa v Terchovej tak nadšene a svojsky chopili.

Súčasťou druhej časti večera bola prezentácia knižnej publikácie Cyrilometodské dni v Terchovej (1990-2019). „Knižka mapuje tridsať ročníkov Cyrilometodských dní. Je to typ publikácie, ktorá ponúka záujemcom nielen bohatú fotografickú časť či mediálne reflexie. Nechýbajú ani kázne významných osobností, ktoré v uplynulých rokoch navštívili Terchovú, prednesené na vrchu Oravcove. Je to kniha, ktorá z môjho pohľadu prináša veľmi silné myšlienky, nielen na tému odkazu svätých solúnskych bratov, ale aj pohľady na dnešné aktuálne vnímanie svetových problémov a konfliktov. Osobnosti, ktoré sú v knihe zastúpené, sú ľuďmi so širokým rozhľadom a ich pohľady na tieto témy sú širokospektrálne, niekedy filozofické, niekedy esejistické. Každopádne však myslené vo viere, že chcú pomôcť človeku zorientovať sa v tom, čo dnes prežíva. Takto vždy naši priatelia kňazi, biskupi, kardináli koncipovali svoje homílie na Oravcovom počas slávnostných cyrilo-metodských svätých omší,“ uzatvoril zostavovateľ publikácie Peter Cabadaj.
Dôležitým momentom podujatia boli vystúpenia mladých terchovských umelcov, či už z hudobnej skupiny Nebeská muzika alebo Zbojband, nechýbal ani známy terchovský folklorista Martin Repáň... Zakladatelia tradície len so zadosťučinením konštatovali, že budú mať komu odovzdať starostlivo budovanú tradíciu. „Pevne verím, že nás prežije a bude charakterizovať Terchovú ako muzika či folklór.“

 

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

  1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články