Kalendár vývozu odpadu na rok 2021

Kalendár vývozu odpadu na rok 2021

Zber Odpadu:

 • Zber komunálneho odpadu kuka vozom - kovové nádoby 110 l, 1100 l- množstevný zber evidovaný čiarovým kódom
 • Občania trvalo žijúci a všetci vlastníci nehnuteľnosti v osadách Terchovej neprístupných zbernému vozu sú povinní podľa VZN č. 1/2020,čl.III, ods.3, za uhradený Poplatok za komunálny odpad prevziať prislúchajúci počet obcou označených PE vriec na komunálny odpad
 • Zber komunálneho odpadu terénnym vozidlom - obcou vydané nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov,
 • Zber separovaného odpadu terénnym vozidlom - plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera - obcou nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - sklo - obcou označené 240 l zelené nádoby
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - plasty - obcou nápisom označené vrecia, nápisom označené nádoby a žlté nádoby
 • Zber objemového odpadu zberným vozom, šatstvo, koberce a pod. - ulice obce prístupné zbernému vozu od 7.00 hod
 • Zber farby a chemikálie kontajnér - stojisko kontajnerov 8.00 - 12.00 hod
 • Zber elektronického odpadu zberným vozom - ulice obce prístupné zbernému vozu od 7.00 hod
 • Likvidácia dreveného odpadu - štiepkovačom na objednávku na Obecnom úrade Terchová tel.: 041/5695 138

STANOVISKO KONTAJNEROV: ul. Za Mlynom, PREVÁDZKOVÁ DOBA: Pondelok – Sobota 14.00 - 18.00 hod. 

 • Správca: František Hanuliak,    tel.: 0902 118 019
 • Separovaný odpad - bezplatne - plasty, sklo, železo, papier, elektronický všetky druhy elektrospotrebičov, chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, biela a čierna technika z domácnosti, prípadne spotrebiče, ktoré majú elektrickú prípojnú šnúru, alebo sú na batérie, prípadne napájané solárnym článkom
 • Komunálny odpad - 110 l/2,97 € - komunálny odpad netriedený, veľkoobjemový odpad
 • Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín - 0,060 €/1 kg

Odvoz komunálneho odpadu je v obci Terchová zabezpečený:

 • Pre časti obce prístupné zberným kuka vozidlom - množstevný zber pravidelne 1x týždenne. Na deň zberu je občan povinný vyložiť nádobu označenú platným čiarovým kódom na prístupné miesto pre vozidlo. V kalendári je zvýraznený tmavomodrou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov v osadách a neprístupných častiach obce s možnosťou zberu terénnym vozidlom 1x dva týždne
 • zber komunálneho odpadu v označených PE vreciach na komunálny odpad
 • zber plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera v obcou označených PE vreciach na separovaný odpad
  Vrecia s odpadom je občan povinný vyložiť v deň zberu na miesto prístupné pre terénne vozidlo, spravidla pred dom alebo na miesto určené obcou. V kalendári je zvýraznený staroružovou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, skla a plastov 1x mesačne pre miesta prístupné kuka vozidlom. Obcou označené PE vrecia s plastami a zelené kontajnery je potrebné vyložiť na prístupné miesto pre vozidlo. V kalendári je zvýraznený zelenou farbou.
 • Zber objemového odpadu veľkoobjemový kontajner, šatstvo, koberce a pod. - Pod bôrami, Pánska Lúka, Huličiarovia- pi, so, ne. V kalendári je zvýraznený bledomodrou farbou.
 • Zber elektronického odpadu veľkoobjemový kontajner - Pod bôrami, Pánska Lúka, Huličiarovia- pi, so, ne. V kalendári je zvýraznený červenou farbou.
 • Pre obyvateľov je zabezpečený odvoz farieb a chemikálií z dvora stojiska kontajnerov 2x ročne
 • Pre obyvateľov sú určené stanoviská verejne prístupných kontajnerov pre určené komodity separovaných odpadov - papier, plasty, kovové plechovky, sklo a tetra pak s odvozom podľa potreby. Bezplatne.

Plán zberu komunálneho odpadu v osadách 2020

 • Pre obyvateľov a chatárov, ktorým nevyhovuje naplánovaný zber podľa tohto kalendára, je zabezpečený dvor s kontajnermi, kde je možné doviesť odpad mimo plánovaného zberu. Dovoz odpadu je možné dohodnúť s pracovníkom podľa prevádzkových hodín uvedených v kalendári.
 • Pre obyvateľov a chatárov je možné zabezpečiť veľkokapacitný kontajner na tel.: 041/5695 138
 • Zber sa prevádza terénnym vozidlom každý nepárny týždeň podľa kalendára vývozov - pondelok - utorok.
 • Odpad sa zbiera iba vo vreciach, ktoré sú označené obcou Terchová. Iné ako označené vrecia s odpadom sa pripisujú na poplatníka z čísla domu, kde sa vrece nachádza a osobitne spoplatňujú.
 • Vrecia na komunálny odpad - potrebné podľa VZN č. 1/2020,čl.III, ods.3, za uhradený Poplatok za komunálny odpad prevziať prislúchajúci počet obcou označených PE vriec na komunálny odpad, naviac vrecia je potrebné zakúpiť na oddelení daní Obecného úradu Terchová.
 • Obyvatelia osád nezahrnutých do zoznamu sú povinný komunálny odpad priblížiť na termín zberu ku trase zberného vozu, prípadne odpad doviesť na stanovisko kontajnerov ul. Za Mlynom, Terchová.
 • Sivou farbou vyznačené osady sa odvažajú podľa kalendára vývozu - iba na žiadosť obyvateľov tel. 041/5695 138

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

 1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články