Dobrovoľná zbierka - pomoc pre Terchovú a Vrátnu

verejna-zbierka-povodenVrátna dolina spolu s Terchovou zažila 21. júla 2014 jedenu z najväčších katastrof v jej histórii. Na obnovu krajiny bude potrebné vynaložiť kopu úsilia no taktiež finančných prostriedkov.

Už teraz sme vďační za vašu pomoc. V prípade, že pomôcť nemôžete budeme radi, keď aspon budete zdieľať aspoň našu Facebookovú Fanpage, nech sa táto informácia dostane čo najďalej. Ďakujeme.

Dobrovoľná zbierka má zriadený transparentný účet, na ktorom môžete sledovať aktuálne vyzbieranú sumu peňazí. Informuje o tom starosta obce Ing. Milan Laurenčík.

Zobraziť aktuálny stav účtu spolu s transakciami

Dobrovoľná zbierka:

Obec Terchová sa základe ustanovenia v súlade s § 9 ods. 2 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje dobrovoľnú zbierku.

Usporiadateľ zbierky:

 • Obec Terchová, IČO: 00321699 so sídlom: Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

Účel zbierky:

 • Finančná pomoc osobám postihnutým následkami povodne zo dňa 21.07.2014 a finančné prostriedky na odstraňovanie škôd na majetku obce následkom povodne.

Miesto konania zbierky:

 • Obec Terchová

Čas konania zbierky: od 08.08.2014 do 31.10.2014

Spôsob konania zbierky:

 • vkladom alebo prevodom na účet č. 5060069774/0900 v Slovenskej sporiteľni, IBAN: SK9309000000005060069774, BIC: GIBASKBX variabilný symbol 21072014, konštatný symbol 0308
 • vkladom do označenej pokladničky v kostole Sv. Cyrila a Metoda do 20. 8. 2014

Osoby zodpovedné za konanie zbierky:

 • Ing. Milan Laurenčík, starosta obce, Ing. František Kadaš, prednosta obecného úradu

Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola:

 • O priebehu a výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať občanov starosta obce, a to zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce www.terchova.sk a zverejnením transparentného účtu obce na www.transparentneucty.sk
  .
 • O použití zbierkou získaných prostriedkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo, podľa účelu zbierky, pre ktorý sa vyhlasuje. Podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona c. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách sú dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce príjmom rozpočtu obce.
 • Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykonáva hlavný kontrolór

Dokument na stiahnutie a vytlačenie

 

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

 1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články