Štatistické zisťovanie pracovných síl, cestovného ruchu, financií a spotrebe v domácnosti

Štatistické zisťovanie pracovných síl, cestovného ruchu, financií a spotrebe v domácnosti

Štatistický úrad Slovenskej republiky prosí o súčinnosť pri vykonávaní štatistických prác v našej obci a domácnostiach.

Výberové zisťovanie pracovných síl

Účelom zisťovania je získat‘ informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, pri výpočtoch ukazovateľov práce a miezd v systéme národných účtov, na plnenie Európskeho štatistického programu a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.

Vďaka respondentom, ktorí vyplnia dotazníky, sa ziskavajú údaje dóležité pre poznanie aktuálnej situácie na trhu práce. Výsledky zisťovania sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou a v štatistickej prezentácii sú zaujimavé aj pre širokú verejnost‘.

Vybrané domácností v našej obci navštívi zamestnanec štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverenim. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 

Viac informácii sa dozviete v PDF oznámení:

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey). 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 651 samospráv, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených takmer 4-tisíc domácnosti. Zisťovanie sa uskutoční v období od októbra 2023 do konca januára 2024.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického
úradu SR.

Viac informácii sa dozviete v PDF oznámení:

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR v roku 2024 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) Č. 692/2011 zo 6. júla 2011 O európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Cieľom zisťovania je zabezpečit pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2024 vybraných 734 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je v celej Slovenskej republike zaradených 8 200 domácnosti. 
V priebehu roka 2024 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Viac informácii sa dozviete v PDF oznámení:

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Svojím obsahom a zameranim nadvázuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2023 (EU SILC 2005 - 2023). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistik krajín
Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčeni v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácnosti na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2024 vybraných približne 503 samospráv, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovaniaje zaradených viac ako 7000 domácností
Zisťovanie sa uskutočni od 1. februára do 27. júla 2024.

Viac informácii sa dozviete v PDF oznámení:

Viac sa dočítate na stránkach štatistického úradu Slovenskej republiky:

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

  1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články