unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Séria dokumentárnych filmov od Milana Kosca

milan-kosec-2Milan Kosec ako fotografaf a dokumentarista čerpal z Terchovej za takmer tridsať rokov mnohé námety aj na realizáciu dokumentárnych filmov. Na mnohých sa s námetom a scenaristicky podieľalal aj riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak. A tak realizoval filmy ako napríklad: Vinco Patrnčiak, organista z Terchovej, Taký obyčajný príbeh, Kamenné pastorále, A veru pošibaj koníčka, Obývačkový orchester z Terchovej, Kraj pod Rozsutcom, Cyrilometodské dni z viacerých ročníkov, podobne ako desiatky ročníkov Jánošíkových dní a Jasličkových pobožností a mnohé ďalšie.

Sedem divov Terchovej - filmový dokument

tazka-muzikaV apríli 2020 si Terchová pripomenula 440. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Ako je všeobecne známe, obec vďaka nádhernej prírodnej scenérii, Jánošíkovskej legende a jedinečnému folklóru - Terchovská muzika je dokonca zapísaná v UNESCO! - patrí medzi najznámejšie i najnavštevovanejšie slovenské lokality. Okrem uvedeného sa však Terchová môže pochváliť ďalšími unikátm a divmii, ktoré ju preslávili tak doma, ako aj v Európe, či dokonca vo svete. Sedem takýchto divov reflektuje rovnomenný filmový dokument, venovaný spomenutému jubileu obce. Film je dielom scenaristu petra cabadaja a režisera Milana Kosca.

Pozrieť tento dokument si budete môcť na RTVS 2 dňa 23. novembra 2020 o 12,20 hod. a 27. novembra 2020 o 12, 20 hod.

Obecné noviny október 2020

noviny-newPrinášame vám októbrové vydanie Obecných novín.

Nájsť v nich okrem iného môžete:

 • ÚVODNÍK
 • FARSKĚ LISTY
 • SERIÁL
 • OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
 • CYRILOMETODSKÉ DNI 2020
 • JÁNOŠÍKOVE DNI 2020
 • REMINISCENCIE
 • NEKROLÓG
 • OSOBNOSTI TERCHOVEJ (81.)
 • VYDARENÉ PODUJATIE
 • PRIŠLO NA NAŠU ADRESU
 • UDIALO SA
 • REPORTÁŽ
 • NEKROLÓG
 • ZŠ S MŠ ADAMA FRANTIŠKA KOLLÁRA
 • REKLAMA
 • ŠPORT
 • INFOSERVIS

Obecné noviny október 2020

Terchovské národné divadlo - Ďurošík "rozhlasová verzia"

durosikTerchovské národné divadlo vám v spolupráci s Mestským divadlom Actores z Rožňavy prináša rozhlasovú verziu Ďurošíka. Naša pokusná prvotina. Počúvajte, pozerajte, hoďte like, zdieľajte, komentujte. Budeme povďační za každú reakciu.

Poďakovanie za zvládnutie zberu odpadu

odpad-zberVedenie obce vyslovuje poďakovanie všetkým občanom za dobré zvládnutie novej organizácie zberu objemového aj elektronického odpadu v našej obci.

Informovanie chovateľov ošípaných

osipane-3-820x615Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina (ďalej len „RVPS Žilina“) Vás v súvislosti s povinnosťou registrácie chovov ošípaných a s ohľadom na riziko šírenia afrického moru ošípaných žiada o súčinnosť a informovanie občanov — chovateľov ošípaných (na vývesnej tabuli. miestnym rozhlasom, napr. miestnou tlačou).
1. Informovať občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných a vyzvať občanov, ktorí nemajú chovy ošípaných zaregistrované, na vykonanie registrácie chovu v termíne do 23.10.2020 (piatok). Od 26.10.2020 budú vykonávané kontroly splnenia povinnosti registrácie, po nesplnení uložených opatrení sa pristúpi k udeľovaniu sankcií, pripadne k utrateniu zvierat.

Slovenský deň kroja - Terchová

den-krojaV Terchovej sa nakrúcal doment ku Slovenskému dňu kroja, ktorý sa uskutočnil 12. septembra na Donovaloch. Pozrite si dokrútku z Terchovej, ktorú prinášame pod týmto článkom. Okrem toho ďalšie informácie o tomto podujatí nájdete na https://slovenka.zenskyweb.sk/tagy/slovensky-den-kroja

Rovnako RTVS na Dvojke odvysiela 11. októbra o 20:10 film o tejto akcii.

Centrum sociálnych služieb Terchová ponúka voľné pracovné pozície

2571261 1200x800Centrum sociálnych služieb Terchová ponúka voľné pracovné pozície:

 • zdravotná sestra
 • opatrovateľ/ka
 • inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • kuchár/ka

Pozvánka na zasadnutie OZ - 9. október 2020

erbInformujeme vás o zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 9. októbra 2020 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 9:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE TERCHOVÁ NA II. POLROK 2020

Zber objemového a nebezpečného odpadu

smetiV sobotu t.j. 03. októbra 2020 bude zabezpečený zber nebezpečného odpadu - farieb a chemikálií. Zberný Kontajner bude pristavený na stojisku kontajnerov ul. Za Mlynom od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Žiadame obyvateľov, aby využili deň zberu a doviezli nebezpečný odpad včas.

Vzhľadom na nariadenia Vlády SR o opatreniach proti šíreniu koronavírusu, sa mení spôsob plánovaného zberu objemového odpadu plánovaný na deň 8. októbra 2020.

Objemový odpad sa nebude zbierať po obci! Občania si odpad dovezú sami do pristavených kontajnerov.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.