unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Hviezdoslavov Kubín 2020 (fotoreport)

hviezdoslavov-kubin-20Dňa 13. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020. Fotografie prináša František Mucha.

Výzva pre občanov!

reflexne-prvkyZ dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, Policajný zbor SR vyzýva občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňuje, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslíte na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

Koncertu Akadémia muzika - 31. január 2020

akademia-muzika-koncer-31-1-20Prinášame vám fotoreport z koncertu Akadémia muzika, ktorý sa konal  31. januára 2020.

Slávnostné vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2019/2020

vyhodnotenie-sk-roka-1-polrokV piatok 31. januára 2020 sa v Terchovskej galérii umenia uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2019/2020. Fotoreport prináša František Mucha.

Chovatelia hydiny a vtáctva POZOR!

chripka-vtaciaRegionálna veterinárna a potravinová správa Žilina nariaďuje fyzickým osobám vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí vykonať nasledovné opatrenia pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Vymedzuje pásmo dohľadu:

 • katastrálne územie obce  Horná Tižina, celé katastrálne územie
 • katastrálne územie obce  Terchová osady  - Mihovci, Panská Lúka, Bukovina, Jankovci, Vyšní Repáňovci, Kvočkovci, Šípková

Obec Terchová vyzýva chovateľov v uvedených osadách aby najneskôr do 4.2.2020 nahlásili na obecnom úrade počet všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ - 31. január 2020

erbPozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 31. decembra 2020 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 10:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka

 

Oprava objektu Jánošíkov dom

tabula-jdomObec Terchová realizovala s „Finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky“  opravu objektu Jánošíkov dom.

Fotogaléria

Kalendár vývozu odpadu na rok 2020

KALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2020

Zber Odpadu:

 • Zber komunálneho odpadu kuka vozom - kovové nádoby 110 l, 1100 l- množstevný zber evidovaný čiarovým kódom
 • Občania trvalo žijúci a všetci vlastníci nehnuteľnosti v osadách Terchovej neprístupných zbernému vozu sú povinní podľa VZN č. 2/2019,čl.III, ods.3, za uhradený Poplatok za komunálny odpad prevziať prislúchajúci počet obcou označených PE vriec na komunálny odpad
 • Zber komunálneho odpadu terénnym vozidlom - obcou vydané nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov,
 • Zber separovaného odpadu terénnym vozidlom - plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera - obcou nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - sklo - obcou označené 240 l zelené nádoby
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - plasty - obcou nápisom označené vrecia, nápisom označené nádoby a žlté nádoby
 • Zber objemového odpadu zberným vozom, šatstvo, koberce a pod. - ulice obce prístupné zbernému vozu od 7.00 hod
 • Zber farby a chemikálie kontajnér - stojisko kontajnerov 8.00 - 12.00 hod
 • Zber elektronického odpadu zberným vozom - ulice obce prístupné zbernému vozu od 7.00 hod
 • Likvidácia dreveného odpadu - štiepkovačom na objednávku na Obecnom úrade Terchová tel.: 041/5695 138
 • Občania využívajte bezplatne VEREJNE PRÍSTUPNÉ KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD na stanoviskách určených obcou na:
  PAPIER, PLASTY, KOVOVÉ PLECHOVKY, SKLO, TETRA PAK    

Obecné noviny december 2019

noviny-newPrinášame vám októbrové vydanie Obecných novín.

Nájsť v nich okrem iného môžete:

 • ÚVODNÍK
 • FARSKĚ LISTY
 • SERIÁL
 • FARSKÉ LISTY
 • OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
 • CYRILOMETODSKÉ DNI 2019
 • JÁNOŠÍKOVE DNI 2019
 • ROZHOVOR
 • OSOBNOSTI TERCHOVEJ (77.)
 • ÚVAHA
 • DVOJVÝROČIE
 • UDIALO SA
 • VÝROČIE
 • ROZHOVOR
 • DO VAŠEJ POZORNOSTI
 • PREČÍTALI SME SI
 • RECEPTY NA TENTO ČAS
 • ZŠ S MŠ A. F. KOLLÁRA
 • ŠPORT
 • INFOSERVIS
 • Iné

Obecné noviny december 2019

Oznam o úradných hodinách počas Vianočných sviatkov 2019

erbOznamujeme občanom, že počas Vianočných sviatkov 2019 bude obecný úrad otvrený nasledovne. Dňa 23. a 31. decembra 2019 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Dňa 27. a 30. decembra 2019 budú úradné hodiny do 12:00 hod.

V súrnych prípadoch volajte tel. č. 0903 528 113.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.