unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Kalendár vývozu odpadu na rok 2020

KALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2020

Zber Odpadu:

 • Zber komunálneho odpadu kuka vozom - kovové nádoby 110 l, 1100 l- množstevný zber evidovaný čiarovým kódom
 • Občania trvalo žijúci a všetci vlastníci nehnuteľnosti v osadách Terchovej neprístupných zbernému vozu sú povinní podľa VZN č. 2/2019,čl.III, ods.3, za uhradený Poplatok za komunálny odpad prevziať prislúchajúci počet obcou označených PE vriec na komunálny odpad
 • Zber komunálneho odpadu terénnym vozidlom - obcou vydané nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov,
 • Zber separovaného odpadu terénnym vozidlom - plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera - obcou nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - sklo - obcou označené 240 l zelené nádoby
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - plasty - obcou nápisom označené vrecia, nápisom označené nádoby a žlté nádoby
 • Zber objemového odpadu zberným vozom, šatstvo, koberce a pod. - ulice obce prístupné zbernému vozu od 7.00 hod
 • Zber farby a chemikálie kontajnér - stojisko kontajnerov 8.00 - 12.00 hod
 • Zber elektronického odpadu zberným vozom - ulice obce prístupné zbernému vozu od 7.00 hod
 • Likvidácia dreveného odpadu - štiepkovačom na objednávku na Obecnom úrade Terchová tel.: 041/5695 138
 • Občania využívajte bezplatne VEREJNE PRÍSTUPNÉ KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD na stanoviskách určených obcou na:
  PAPIER, PLASTY, KOVOVÉ PLECHOVKY, SKLO, TETRA PAK    

Obecné noviny december 2019

noviny-newPrinášame vám októbrové vydanie Obecných novín.

Nájsť v nich okrem iného môžete:

 • ÚVODNÍK
 • FARSKĚ LISTY
 • SERIÁL
 • FARSKÉ LISTY
 • OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
 • CYRILOMETODSKÉ DNI 2019
 • JÁNOŠÍKOVE DNI 2019
 • ROZHOVOR
 • OSOBNOSTI TERCHOVEJ (77.)
 • ÚVAHA
 • DVOJVÝROČIE
 • UDIALO SA
 • VÝROČIE
 • ROZHOVOR
 • DO VAŠEJ POZORNOSTI
 • PREČÍTALI SME SI
 • RECEPTY NA TENTO ČAS
 • ZŠ S MŠ A. F. KOLLÁRA
 • ŠPORT
 • INFOSERVIS
 • Iné

Obecné noviny december 2019

Oznam o úradných hodinách počas Vianočných sviatkov 2019

erbOznamujeme občanom, že počas Vianočných sviatkov 2019 bude obecný úrad otvrený nasledovne. Dňa 23. a 31. decembra 2019 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Dňa 27. a 30. decembra 2019 budú úradné hodiny do 12:00 hod.

V súrnych prípadoch volajte tel. č. 0903 528 113.

Vianočný vinš starostu obce Terchová

vins-starosta-19Vážení a milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám i ja v tomto nádhernom čase zavinšoval krásne, veselé a požehnané prežitie vianočných sviatkov, ako aj úspešný vstup do nového roku 2020.

JOZEF DÁVIDÍK
STAROSTA OBCE

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie - zmena

erbPrevádzkovatelia ubytovacích zariadení pozor! Od 1. januára 2020 sa mení tlačivo pre mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie. Stiahnuť si ho môžete nižšie. Nová výška tohto poplatku je stanovená na 1€.

Podľa platného VZN o miestnych daniach a poplatkoch č. 4/2019 je daňovník povinný doručiť „Mesačné vyúčtovanie“ k miestnej dani za ubytovanie s vypočítanou sumou dane na Obecný úrad Terchová, najneskôr do 10. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac a zároveň do tohto termínu vybratú daň poukázať na účet Obce Terchová. Tlačivo sa predkladá aj pri nulovom základe dane. V prípade zmien v daňovej povinnosti alebo jej zániku, je daňovník povinný nové skutočnosti oznámiť Obecnému úradu v Terchovej do 30 dní odo dňa ich vzniku.

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie

Vianočná besiedka v Struhárni 19. 12. 2019

besiedka-struharen-19ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára si pripravila pre rodičov detí z jej pracoviska v Struhárni Vianočnú besiedku, z ktorej fotoreport pripravil František Mucha.

Triedny koncert Akadémie muzika

koncer-am-dec-19Prinášame vám fotoreport z triedneho koncertu Akadémia muzika, ktorý sa uskutočnil 17. 12. 2019 v Terchovskej galérii umenia.

Turistické centrum informuje

turisticko informacna kancelaria terchova centrumVážení obyvatelia a návštevníci Terchovej. Po krátkej prestávke sa opäť do Terchovej vrátila služba Tipos (Lotto) a Nike. Svoje šťastie môžete vyskúšať v Turistickom centre, na ulici sv. Martina 1. Otváracie hodiny sú rovnaké ako v Turistickom centre. V mesiaci december je to denne od 9:00 do 18:00, piatok až nedeľu od  8:00 - 19:00. 24.12. Zatvorené 25.12 - 31.12. 8:00 - 20:00.

Tešíme sa na Vás a želáme Vám veľa šťastia.

Revitalizácia ul. Jánošíková

IMG 7214S podporou Žilinského samosprávneho kraja boli zakúpené betónové kvetináče, ktoré boli osadené na ul. Jánošíková.

Fotografie

Oznam o zatvorení OÚ - 17.12.2019

erbDňa 17.12.2019 bude Obecný úrad v Terchovej z technických dôvodov ZATVORENÝ.

Najbližšie úradné hodiny v stredu 18.12.2019 od 8.00 hod.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.