Riešenie migračných výziev v obci Terchová

riesenie migracnych vyziev terchova 2023 plagat

Obec Terchová získala NFP na realizáciu projektu s názvom „Riešenie migračných výziev v obci Terchová“ v rámci výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi obcou Terchová a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.07.2023 

Názov projektu:

Riešenie migračných výziev v obci Terchová

Kód projektu v ITMS2014+:

302091DGZ2

Miesto realizácie:

Terchová

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ:

9.1 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine 

NFP:

76 400,00 EURKrátky opis projektu

Predmetom projektu bola pomoc občanom Ukrajiny a tretích krajín utekajúcich pred vojnou, ktorí sa dostali do obce Terchová, kde im bolo poskytnuté ubytovanie, strava a základná materiálna  pomoc, zdravotná starostlivosť a ostatné potrebné služby.  

Cieľ projektu 

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev spojených s agresiou voči Ukrajine a podpora občanov Ukrajiny a tretích krajín utekajúcich pred vojnovým konfliktom na území obce.

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články