Prvé informácie o voľbách do parlamentu 2020

294sk 1VOĽBA POŠTOU VOLIČOM, KTORÝ MÁ TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A V ČASE VOLIEB SA ZDRŽIAVA MIMO JEJ ÚZEMI

Kto môže požiadať?

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.
(Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC)

 

Ako požiadať o voľbu poštou?

v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce:
Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda č.96, 013 06 Terchová

najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.1.2020)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-
mailovú) adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Náležitosti žiadosti:

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
  • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

  • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
  • hlasovacie lístky,
  • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“
  • a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
  • poučenie o spôsobe hlasovania.

Stiahnúť žiadosť

HLASOVANIE

Vybrať jeden hlasovací lístok...
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas...
Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku...
Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli
doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.2.2020).

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

  1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články