Informácie o galakoncerte na Cyrilometodských dňoch 2014

statny-komorny-orchester-zilina-42444Záverečný galakoncert XXV. Ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej sa uskutoční v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej v nedeľu 6. júla 2014 o 16.00 hod.

Účinkujú:

  • Štátny komorný orchester Žilina
  • Oliver Dohnányi, dirigent
  • Marcel Štefko,  klavír
  • Natalia Melnik,  soprán
  • Terézia Kružliaková, mezzosoprán
  • Jozef Gráf, tenor
  • Gustáv Beláček, basbarytón
  • Žilinský miešaný zbor
  • Cantica Collegium Martin

Program:
Pavol Krška
Predohra – dielo na objednávku CMD - 6 min.

Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
Koncert pre klavír a orchester a mol op. 85 - 31 min.

Allegro moderato
Larghetto
Rondo. Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Korunovačná omša pre sóla, zbor a orchester KV 317 - 25 min.
Kyrie  –  Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus - Agnus Dei

Záverečný galakoncert bude vyvrcholením jubilejného 25. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej (ďalej ako CMD), ktoré sú jediným kontinuálnym cyrilometodským podujatím na Slovensku. Na záverečnom galakoncerte sa v uplynulých ročníkoch predstavil celý rad renomovaných domácich aj zahraničných súborov, dirigentov a sólistov, čo zvyšuje celkovú prestíž celého festivalu.  V histórii CMD na záverečných galakoncertoch vystúpili napr. ŠKO Žilina, Cappella istropolitana, Slovenský komorný orchester B. Warchala, Slovenská filharmónia, Komorní virtuózi Bratislava, Slovenský filharmonický zbor, Schola gregoriana z Prahy, Žilinský miešaný zbor, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Cantica Collegium Musicum Martin, Spevácky zbor mesta Bratislavy, orchester ŠO Banská Bystrica, Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigenti Bohdan Warchal, Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi, Pavol Tužinský, Karol Kevický, Jaroslav Vodňanský a množstvo sólistov. Odznelo aj viacero diel slovenských skladateľov – Eugena Suchoňa, Ilju Zeljenku, Jána Cikkera, Pavla Kršku, Stanislava Šurína, Egona Kráka a i.

Tohtoročný jubilejný galakoncert prinesie svetovú premiéru diela na objednávku od medzinárodne oceňovaného slovenského autora sakrálnych skladieb Pavla Kršku, ďalej klavírny koncert bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela a vyvrcholením bude slávnostná Korunovačná omša Wolfganga Amadea Mozarta. Sólistické obsadenie tvoria poprední vokálni interpreti s širokým medzinárodným renomé – sopranistka Natalia Melnik z Ukrajiny, Terézia Kružliaková, Jozef Gráf a Gustáv Beláček a popredný slovenský klavirista – rodák z Terchovej Marcel Štefko. Ich umeleckým partnerom bude ŠKO Žilina s šéfdirigentom Oliverom Dohnányim a dva zbory ovenčené cenami z medzinárodných súťaží – Žilinský miešaný zbor a Cantica Collegium Musicum pod vedením skúseného zbormajstra a dirigenta Štefana Sedlického.

Skladateľ Pavol Krška pochádza z Ružomberka. Patrí k popredným osobnostiam cirkevno-hudobného umenia posledných desaťročí na Slovensku,  predovšetkým ako skladateľ veľkých chrámových vokálno-inštrumentálnych diel, ktorým zasvätil väčšiu časť svojej rozsiahlej kompozičnej činnosti.

Študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Žiline v triede Danuše Kurkovej a kompozíciu u národného umelca Alexandra Moyzesa na VŠMU v Bratislave. Po jej absolvovaní  začal roku 1976 pôsobiť ako pedagóg a neskôr aj ako vedúci odboru  hudobno - teoretických predmetov a  skladby na Konzervatóriu v Žiline.

Podstatu kompozičných aktivít Pavla Kršku tvorí duchovná tvorba, ktorá je prejavom svojského hudobného jazyka a skladateľského rukopisu,  ako aj odrazom vnútorného bohatstva človeka, životom pevne zakotveného v Bohu. Veľké vokálno-inštrumentálne skladby na slovenské texty  Requiem /1989/,   Stabat mater /1990/,  Omša /1993/,  Te Deum /1998/  a Missa solemnis (2008) pre sóla, zbor, organ  resp. orchester – patria k vrcholom tvorby Pavla Kršku a boli vďaka plodnej spolupráci s  dirigentom Milanom Kolenom  uvedené v kostoloch resp. koncertných sieňach Slovenska  – v Námestove, Bratislave, Žiline, Ružomberku, Spišskej Kapitule, Košiciach - spočiatku s oravskými chrámovými spevokolmi, neskôr s Slovenským filharmonickým zborom,  Zborom Apollo, zborom Cirkevného konzervatória v Bratislave a s poprednými slovenskými vokálnymi sólistami. Roku 2006 odznela na Bratislavských hudobných slávnostiach obnovená premiéra Te Deum  a roku 2008 v svetovej premiére jeho Missa solemnis pre sóla, zbor a organ na benefičnom koncerte pre Detskú onkologickú kliniku v Bratislave. Za celoživotný prínos mu bola ako prvému umelcovi- hudobníkovi udelená roku 2003 Konferenciou biskupov Slovenska  Cena Fra Angelico za prínos kresťanských hodnôt do umenia v oblasti hudby.

Bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel patrí k autorom, ktorých tvorba v súčasnosti prežíva veľkú renesanciu. Bol hudobným skladateľom, klaviristom, kapelníkom a pedagógom, jednou z najvšestrannejších osobností vtedajšieho hudobného života. Dospel k tomu aj vďaka výbornému pedagogickému vedeniu - v Bratislave bol žiakom F. P. Rieglera a vo Viedni W. A. Mozarta, ktorý ho učil dokonca zadarmo. Patril k najlepším klaviristom predlisztovskej éry. Popri J. Haydnovi bol kapelníkom u grófa Eszterházyho, neskôr kapelníkom v Stuttgarte a Weimare. Hummelovo meno je úzko spojené s hudobnými tradíciami Bratislavy. Po skončení štúdií sa sem často vracal ako koncertný umelec. Jeho rodný dom je prebudovaný na Múzeum J. N. Hummela a koná sa tu aj medzinárodná klavírna súťaž, ktorá nesie jeho meno.

Ako plodný skladateľ (vyše 150 skladieb) tvoril spojovací článok medzi hudobným klasicizmom a romantizmom, najmä na poli klavírnej hudby. Napísal 7 klavírnych koncertov, sonáty, rondá, variácie, bagately, etudy a i. Rozvinul pianistický štýl a techniku hry doviedol k bravúrnej virtuozite. Jeho klavírna škola Ausführliche Anweisung zum Pianofortespiel (Podrobný návod ku klavírnej hre) z roku 1828 patrí k najvýznamnejším v 18. storočí. Hummel komponoval aj opery, koncerty pre rôzne nástroje, sláčikové kvartetá, omše a iné.

V tvorbe Wolfganga Amadea Mozarta zaujíma cirkevná hudba dôležité miesto. Napísal 66 vokálno-orchestrálnych skladieb , medzi ktorými svojim významom a hudobnou krásou dominujú omše C dur KV 317 a c mol KV 427 a Requiem KV 626. Skladateľ tu vytvoril, podobne ako u všetkých ostatných žánrov, diela s ideálnou syntézou vlastného formového a inšpiračného bohatstva s tradíciou vytvorenou v Nemecku a Taliansku. Nevyhýbal sa však ani požiadavkám rakúskej duchovnej hudby a to menovite tým, že zachoval účelovosť liturgického textu. Oslavný a radostný charakter tejto hudby bol nielen v zhode s Mozartovou mentalitou, ale i so špecifickým charakterom rakúsko-bavorskej oblasti, zreteľne sa odrážajúcej aj v cirkevnej architektúre. V poradí 16. Mozartova omša - Korunovačná KV 317 je jednou z nahrávanejších omši všetkých čias. Názov nesúvisí s kráľovskou korunováciou, ale s cirkevnou slávnosťou v chráme púťového miesta Maria - Plain, ležiaceho neďaleko Salzburgu, kde uchovávajú zázračný obraz korunovaný roku 1751. Na pamiatku tejto korunovácie každoročne usporadúvajú slávnosť, ku ktorej roku 1779 napísal Mozart omšu C dur. Dielo zachováva presný formový rozvrh katolíckej omše, po stránke hudobnej v ňom nachádzame prvky, ktoré boli v cirkevných dielach do tej doby zriedkavé - výraznú koncertantnosť, prudké výrazové kontrasty a použitie spevných melódií.

Marcel Štefko patrí k popredným klaviristom na Slovensku. Je víťazom Medzinárodnej súťaže J. Brahmsa v rakúskom Pörtschachu, Medzinárodnej súťaže J. N. Hummela v Bratislave, dvojnásobným laureátom Medzinárodnej súťaže B. Smetanu v Hradci Králové.

Je absolventom VŠMU v Bratislave v triede prof. Mariána Lapšanského. Bol štipendistom Slovenského hudobného fondu, absolvoval štipendijný pobyt v The Banff Centre for Arts v Kanade a medzinárodné interpretačné kurzy u Lazara Bermana a Eugena Indjica. V rokoch 1997-2003 pôsobil v Nemecku, v období 1998-2000 mu bolo udelené štipendium DAAD (Deutscher akademischer Austauschdienst), v rámci ktorého ukončil postgraduálne štúdium na Musikhochschule Lübeck u významného amerického klaviristu Jamesa Tocca.

Po návrate zo SRN koncertuje ako sólista a komorný hráč a pôsobí ako pedagóg klavírnej hry na VŠMU v Bratislave. Koncertuje na Slovensku, v Nemecku, Čechách, Rakúsku, Kanade, Maďarsku, predstavil sa v rámci festivalov Pražská jar, Bratislavské hudobné slávnosti, Musikforum Klagenfurt, Pörtschacher Brahms Events, Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny Królewskiego Miasta Krakowa, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline, Komorné dni J. N. Hummela, Piešťanský hudobný festival atď.

Ako sólista spolupracoval s orchestrami Slovenská filharmónia, Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, ŠKO Žilina, Pest Megye Szimfonikus Zenekara a s dirigentmi L. Svárovským, O. Dohnányim, P. Ferancom, M. Lejavom, R. Stankovským a J. Kyzlinkom. Je pravidelne pozývaný do porôt medzinárodných klavírnych súťaží. Realizoval viaceré nahrávky pre Slovenský a Český rozhlas, ORF a Slovenskú televíziu. Je zakladateľom komorného súboru Pressburger Hummel Ensemble.

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

  1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články