Tabuľa 9 – Medveď hnedý

009 info tabula

Scroll for english version

Malá Fatra je útočiskom medveďov. Napriek tomu, že sú tu tieto zvieratá naozaj doma, väčšina  návštevníkov ich nestretne. Prečo? Medvede nie sú na človeka zvedavé a pokiaľ môžu, z diaľky mu ustúpia. Avšak náhodné stretnutia sa nedajú úplne vylúčiť.

Medveď je najväčšou šelmou v našej prírode. Vyskytnú sa i jedince s hmotnosťou okolo 300 kg, no prevažná časť populácie dosahuje len polovičnú váhu. Mláďatá sú veľmi malé. Rodia sa uprostred zimného spánku, ktorý spadá do obdobia november – marec. V závislosti od poveternostných podmienok býva zimný spánok prerušovaný a preto sa nemožno diviť, ak na potulkách zasneženou krajinou natrafíme na čerstvú medvediu stopu. Dôvodov, prečo medveď opustil svoj brloh je celý rad.

Medveď žije samotárskym spôsobom. Na miestach s výskytom atraktívnej potravy však nie je problém pozorovať aj niekoľko jedincov súčasne. Platí to pre lány kukurice, ale aj horské stráne a okolia potokov s prvou jarnou vegetáciou. Párenie prebieha v máji – júli. Ide o obdobie ideálne na pozorovanie medveďov. O výchovu mláďat sa stará iba samica. Z brloha ich vyvedie pomerne neskoro, v priebehu apríla. Osamostatňujú sa vo veku už okolo 1,5 – 2 rokov.

Medveď je živočích pohybujúci sa na veľkých plochách. Dospelé samce majú v malofatranských podmienkach domovské okrsky presahujúce rozlohu 150 km2. Neznamená to ale, čo sa neraz chybne interpretuje, že na tejto ploche neznesie medveď iného jedinca. Naopak, okrem neho tu bežne žijú aj iné jedince.

Napadli medvede v Malej Fatre ľudí?

Áno. Z doterajších informácií zozbieraných v NP Malá Fatra v rokoch 1967 – 2015 vyplýva, že tu medveď na človeka zaútočil 10 krát. Najčastejšou skupinou boli poľovníci, jeden krát sa tak stalo aj strážcovi národného parku. Nepoznáme prípad, kedy by medveď zranil turistu. Pohyb po značených, frekventovaných trasách je z hľadiska možného útoku v zásade bezpečný. Ak sa pohybujete v odľahlejších zákutiach, prípadne chodíte zbierať lesné plody, stretnutie s medveďom je pravdepodobné.

9 1Čo robiť, keď…

Pokiaľ nestojíte o pohľad do medvedích očí, skúste rešpektovať nasledovné odporúčania:

 1. Pohybujte sa po značených turistických trasách v denných hodinách. Medveď má súmračnú až nočnou aktivitu, vtedy vám najskôr skríži cestu.
 2. Pri pohybe terénom občas na seba upozornite. Môžete tak spraviť vzájomným poklepaním trekingových palíc, udrite nimi o kmeň stromu či skalu na chodníku.
 3. Nevchádzajte do hustých mladín, obíďte ich. Takéto miesta slúžia medveďom na denný odpočinok, môžu tu mať aj vhodnú potravu.
 4. Ak máte psa, držte ho na vodítku. Na voľno sa pohybujúci pes môže vyrušiť medveďa a v  snahe pred ním utiecť ho dovedie priamo k vám.
 5. Bivakovanie v teréne (v NP Malá Fatra je možné len na vyhradených miestach) vytvára priestor na možný konflikt.
 6. Pohyb v prírode by nemal byť náhradou za telocvičňu, kde sledujete iba vlastný výkon. Naopak, robte častejšie prestávky a vnímajte svoje okolie.
 7. Ak spozorujete medveďa, neprejavujúceho zjavnú plachosť za žiadnych okolností sa k nemu nepribližujte.
 8. Našli ste v prírode malé medvieďa? Nechytajte ho, nepokúšajte sa o jeho záchranu a lokalitu urýchlene opustite.

 

Panel 9 Brown bear

Malá Fatra has been a shelter for bears. Even though these animals are really at home here, most visitors don't get to meet them. Why? Because bears are not curious to see us people, they rather step away and avoid you if they can. Of course, a random “meeting with a bear” is not out of question.

The bear is the biggest predator in our nature. It very rarely grows to a weight up to 300 kg, mostly not more than a half of it. Baby bears are very little animals. They are born in the middle of the winter sleep, which means somewhere between November and March. Depending on the weather the winter sleep might be interrupted, that's why you can't be surprised if you find a fresh bear footstep while you are wandering through the country. There are many reasons why a bear has left its burrow.

The bear is a reclusive animal. However, if they find a place with an attractive source of alimentation, they don't hesitate to appear in smaller groups. They like vast fields of maize but also hillsides with fresh spring vegetation. The mating season starts in May and usually ends in July. In this time you often get to see bears and admire their beauty. The female bear alone takes of the baby bears by itself. They usually stay in the buttow till the end of April. Then, their mother shows them out for the first time. When they are 1.5 – 2 years old they are ready to go their own way.

9 2Bears love walking through big land. Adult bears in Malá Fatra can use a patch of more than 150 meters squared. This doesn't mean that the bears wouldn't stand another animal in the same area. Quite the opposite. A co-life with other animals is very common.

Did bears ever attack people in Malá Fatra?

Yes, they did. Available information from Malá Fatra National Park from 1967 to 2015 mentions 10 attacks. In most cases hunters were attacked, but one time it was the guard of the National Park. Until now no accident with a tourist has happened. If you only use the marked paths for tourists, you should be safe. But if you decide to walk further or pick berries, you are likely to meet a bear.

How to help yourself…

If you don't care for a look into the eyes of a bear, we have a few recommendations:

 1. Use marked paths for tourists and skip walks when it is dark. Bears are usually active when it is getting dark and in the darkness. At this time, you could cross paths.
 2. Call attention to yourself. Maybe you can make noise with your trekking equipment, crash against a tree or a rock.
 3. Don't enter the underwood, avoid them. Bears usually rest there during the day or look for some food.
 4. If you have a dog, always use a string. A dog running around can be a disturbing factor for the bear and trying to get away from him your dog could unintentionally arrange a meeting for you and the bear.
 5. A bivouac shelter (only restricted areas in Malá Fatra National PArk) could potentially be a place of conflict.
 6. When you are engaging in sports activities in the nature, make a break more often than you would in a gym, look around and look what's happening around you.
 7. If you see that there is a bear and it doesn't seem shy, don't approach it in any case.
 8. Did you find a baby bear somewhere? Don't touch it or try to rescue it. Leave the area as soon as possible.

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články