Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Terchová

stredisko-projektObec Terchová získala NFP na realizáciu projektu s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Terchová“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-2018-33 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP s č. Z-302021T613-187/2019, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.8.2019.

Identifikácia projektu
Názov: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Terchová
Kód projektu v ITMS2014+: 302021T613
Miesto realizácie: Obec Terchová
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
NFP: maximálne do výšky 745 593,92 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je integrácia a zlepšenie podmienok poskytovania komplexnej primárnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom prístavby,  stavebných úprav a modernizácie vybavenia zdravotného strediska.

Celkovým cieľom projektu je „Zlepšenie kvality života a zabezpečenie integrovanej a komplexnejšej primárnej zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb pre obyvateľov obce Terchová a jej spádovej oblasti.“

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články