Volebný program - Jozef Dávidík

jozef-davidikNa jeseň 2016 som pred Vás predstúpil s volebným programom Dôvera za dôveru. Keďže môj mandát starostu obce trval len dva roky, nemohol som zrealizovať všetky zamýšľané ciele a projekty.  Viaceré ostali rozrobené a ja by som ich chcel v ďalšom volebnom období dorobiť. Preto som sa rozhodol opätovne uchádzať o Vašu dôveru. Odpočet môjho volebného programu za roky 2016 – 2018 si môžete prečítať na https://www.terchova.sk/nezaradene-clanky/1855-zhodnotenie-volebneho-obdobia. Chcem  zdôrazniť, že počas môjho  výkonu funkcie starostu Terchovej sa obec nezadlžila ani o euro a pritieklo do nej cez projekty  viac ako 500 tisíc eur.

Úrad bližšie k občanovi

 • zlepšenie a zefektívnenie práce na obecnom úrade, motivovanie pracovníkov, dôsledné kontrolovanie a vyhodnocovanie ich činnosti

Financovanie

 • reálny rozpočet obce
 • zlepšenie výberu daní

Školstvo

 • zveľaďovanie priestorov školy a škôlky, aby sa terchovské deti mohli vzdelávať a vyrastať v čo najlepších podmienkach

Cestovný ruch, kultúra, šport, mládež

 • aktívne prezentovanie  obce doma i v zahraničí s cieľom všestranne podporovať rozvoj cestovného ruchu
 • rozvíjanie aktívnej spolupráce s podnikateľmi v obci
 • vybraný poplatok za ubytovanie vrátiť do turizmu
 • využívanie výziev na čerpanie prostriedkov z eurofondov pre potreby rozvoja cestovného ruchu
 • všestranné podporovanie kultúrnych a športových aktivít, plnohodnotné využitie zápisu prvku Terchovská muzika do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO
 • dôstojné zorganizovanie jubilejného 30. ročníka Cyrilometodských dní  a pripomenutie si 70. výročia posviacky Kostola svätých Cyrila a Metoda (2019)
 • pokračovanie v úzkej spolupráci s farským úradom
 • dôstojné pripomenutie si  440. výročia prvej písomnej zmienky o obci (2020)
 • dôstojné zorganizovanie jubilejného 60. ročníka Jánošíkových dní (2022)
 • všestranné podporovanie športových klubov reprezentujúcich obec
 • finančné podporovanie  voľnočasových aktivít detí a mládeže
 • podporovanie činnosti a aktivít starších spoluobčanov
 • podporovanie a spolupráca so spolkami a záujmovými združeniami (SZŤP, jaskyniari, hasiči, holubiari a iní)

Čistota a poriadok

 • pravidelný odvoz a likvidácia odpadu
 • systematické čistenie celej obce (leto, zima)
 • dôsledná údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev
 • úprava a zjednotenie miest separovaného odpadu a jeho pravidelný odvoz
 • vylepšenie zberu komunálneho odpadu, vybudovanie stojiska pre nádoby na odpad

Výstavba a rozvoj obce

 • vybudovanie chodníka Tiesňavy, Štefanova – Vrátna
 • vybudovanie chodníka pri ceste III. triedy Terchová – Krížove Mláky
 • vybudovanie oddychovej zóny v centre obce pod sochou Juraja Jánošíka a v lokalite Oblaz  
 • oprava chodníkov pri starom cintoríne
 • vypracovanie nového územného plánu obce
 • komplexná rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska
 • rekonštrukcia mostov na miestnych komunikáciách
 • oprava miestnych komunikácií
 • rekonštrukcia amfiteátra Nad bôrami
 • dobudovanie kanalizácie v centre obce  (Ďurkov laz)
 • dobudovanie verejného  vodovodu do niektorých osád
 • vybudovanie futbalových šatní
 • rekonštrukcia, rozšírenie  a dobudovanie miestneho rozhlasu
 • rekonštrukcia a dobudovanie kamerového systému
 • príprava a realizácia rozvodu káblovej TV na internetizáciu
 • zrekonštruovanie Domu smútku na starom cintoríne
 • dokončenie nového cintorína
 • vybudovanie detského ihriska
 • na dobudovanie infraštruktúry využiť výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov

Vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že ak mi dáte vo voľbách dôveru a stanem sa starostom Terchovej, splním tento svoj volebný program. Poďme spolu dorobiť rozrobené a spustiť nové projekty na podporu rozvoja  našej prekrásnej obce. Dôvera za dôveru!


Jozef Dávidík{jcomments off}

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

 1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články