Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
11. júl 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
493.07 kB
Dátum zverejnenia:
11. júl 2017
Počet stiahnutí:
247 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov pod č. C 237/2015 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania
Veľkosť:
1014.41 kB
Dátum zverejnenia:
07. júl 2017
Počet stiahnutí:
309 x
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania k stavbe na parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 17257, 17274 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
27. jún 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
53.79 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2017
Počet stiahnutí:
180 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete v kat. území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
 Obľúbený
Oznámenie o pokračovaní územného konania
Veľkosť:
307.26 kB
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
Počet stiahnutí:
193 x
Oznámenie o pokračovaní územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 6546 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
901.90 kB
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
Počet stiahnutí:
190 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 232/2015
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
920.96 kB
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
Počet stiahnutí:
207 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 232/2015
Dátum zverejnenia:
16. jún 2017
 Obľúbený
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
170.55 kB
Dátum zverejnenia:
16. jún 2017
Počet stiahnutí:
204 x
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
48.28 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
Počet stiahnutí:
220 x
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3, 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
418.94 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
Počet stiahnutí:
156 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Chodník pri ceste II/583 Terchová v dvoch úsekoch : od km 25,025 po km 25,590, od km 26.937 po km 28,695
Dátum zverejnenia:
05. jún 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
420.43 kB
Dátum zverejnenia:
05. jún 2017
Počet stiahnutí:
203 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba garáže na pozemku parc.č. C KN 1063/1 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
02. jún 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.01 MB
Dátum zverejnenia:
02. jún 2017
Počet stiahnutí:
189 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina , katastrálneho odboru pod č. C 237/2015 zo dňa 26.05.2017 podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.22 MB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
Počet stiahnutí:
186 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 291/2015
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.70 MB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
Počet stiahnutí:
219 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová vedené pod č. C 291/2015
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
27.65 kB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
Počet stiahnutí:
188 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o potvrdení vlastníckeho práva podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 04.04.2017 vedené pod č. C-272/2015
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
36.89 kB
Dátum zverejnenia:
16. máj 2017
Počet stiahnutí:
157 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Prístavba garáže na pozemku parc.č. C KN 1063/1 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
12. máj 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
817.89 kB
Dátum zverejnenia:
12. máj 2017
Počet stiahnutí:
213 x
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 03.05.2017 vedené pod č. C-336/2015
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov
Veľkosť:
1.17 MB
Dátum zverejnenia:
10. máj 2017
Počet stiahnutí:
247 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov pod č. OU-ZA-OOP3-2017/011620/KUZ zo dňa 18.04.2017
Dátum zverejnenia:
25. apríl 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
215.16 kB
Dátum zverejnenia:
25. apríl 2017
Počet stiahnutí:
203 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete na pozemkoch v katastrálnom území Horná Tižina podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom Gocálom, SSE-D, a.s. Žilina
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
732.82 kB
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2017
Počet stiahnutí:
262 x
Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-267/2015 zo dňa 11.04.2017 -nezistený pobyt p. Miroslava Hlouška
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
748.43 kB
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2017
Počet stiahnutí:
205 x
Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-267/2015 zo dňa 11.04.2017
 
 
Powered by Phoca Download