Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
21. november 2016
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
296.38 kB
Dátum zverejnenia:
21. november 2016
Počet stiahnutí:
175 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu s.č. 2 s vytvorením dvoch samostatných bytových jednotiek na parc.č. C KN 1999/4 v katastrálnom území Terchová
Doručenie výzvy a oznámenia verejnou vyhláškou Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov
Veľkosť:
675.02 kB
Dátum zverejnenia:
16. november 2016
Počet stiahnutí:
209 x
Oznámenie výzvy a oznámenia verejnou vyhláškou Okresného úradu Žilina pod č. OÚ-ZA-OOP4-2016/031747/SCH zo dňa 09.11.2016
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
120.79 kB
Dátum zverejnenia:
16. november 2016
Počet stiahnutí:
174 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Terchová, Mláka : Rekonštrukcia NN siete na pozemkoch intravilánu a extravilánu v katastrálnom území Terchová vrátane parc.č. C KN 9941/1, 9848/1, 9659/3 kat. územia Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby.
Dátum zverejnenia:
10. november 2016
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
1.18 MB
Dátum zverejnenia:
10. november 2016
Počet stiahnutí:
249 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia na pozemkoch parc.č. C KN 14052/2, 17077/1, 17077/13, 17077/8,13779/1, 13779/4, 13779/5, 13779/6, 13780/1, 13821/1, 17136/9 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
08. november 2016
 Obľúbený
Oznámenie konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
226.88 kB
Dátum zverejnenia:
08. november 2016
Počet stiahnutí:
183 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu s.č.2 na pozemku parc.č. C KN 1999/4 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
237.79 kB
Dátum zverejnenia:
07. november 2016
Počet stiahnutí:
177 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby v zlúčenom konaní so stavebným konaním pre stavbu : Prístavba a nadstavba rekreačnej chaty s. č. 2033 na pozemkoch parc.č. C KN 280/7, 280/2, 280/3 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
07. november 2016
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
546.84 kB
Dátum zverejnenia:
07. november 2016
Počet stiahnutí:
180 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Novostavba rekreačného objektu, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/113 v katastrálnom území Terchová
Upovedomenie o začatí konania o vydržanie vlastníckeho práva k pozemkom
Veľkosť:
714.36 kB
Dátum zverejnenia:
02. november 2016
Počet stiahnutí:
217 x
Upovedomenie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o začatí konania o vydržanie vlastníckeho práva k pozemkom v zmysle §11 ods.1 zák. č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia:
18. október 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
239.74 kB
Dátum zverejnenia:
18. október 2016
Počet stiahnutí:
164 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Novostavba rekreačného objektu, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/113 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
18. október 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
545.18 kB
Dátum zverejnenia:
18. október 2016
Počet stiahnutí:
193 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačný dom, garáž, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 8302, 8303 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
14. október 2016
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
496.41 kB
Dátum zverejnenia:
14. október 2016
Počet stiahnutí:
214 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy drevárne na rekreačnú chalupu, prípojky inž. sietí na pozemku C KN parc.č. 14147/9 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
11. október 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
252.73 kB
Dátum zverejnenia:
11. október 2016
Počet stiahnutí:
160 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby : Chovný prístrešok a prístupová komunikácia na pozemku C KN parc.č. 4560/2, 4569/3, 4569/1, 4570/5, 4575/1. 4575/2,4575/3 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
05. október 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
460.19 kB
Dátum zverejnenia:
05. október 2016
Počet stiahnutí:
183 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy a nadstavba rekreačnej chaty s.č. 2058 na pozemku parc.č. C KN 16402/53 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
05. október 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania
Veľkosť:
1.20 MB
Dátum zverejnenia:
05. október 2016
Počet stiahnutí:
199 x
Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania vo veci stavby "Kanalizačná prípojka a ČOV k novostavbe rodinného domu " na pozemkoch parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 17257, 17274 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
28. september 2016
 Obľúbený
Rozhodnutie o prerušení stavebného a vodoprávneho konania
Veľkosť:
800.02 kB
Dátum zverejnenia:
28. september 2016
Počet stiahnutí:
181 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o prerušení stavebného a vodoprávneho konania vodnej stavby : Kanalizačná prípojka a ČOV k novostavbe rodinného domu v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
26. september 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
272.79 kB
Dátum zverejnenia:
26. september 2016
Počet stiahnutí:
205 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia na pozemkoch parc.č. C KN 14052/2, 17077/1, 17077/13, 17077/8, 13779/1, 13779/4, 13779/5, 13779/6, 13780/1, 13821/1, 17044 a 17136/9 v k.ú. Terchová.
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
236.56 kB
Dátum zverejnenia:
21. september 2016
Počet stiahnutí:
183 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby v zlúčenom konaní so stavebným konaním pre stavbu : Rekreačný dom, garáž, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 8302, 8303 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
19. september 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
1008.19 kB
Dátum zverejnenia:
19. september 2016
Počet stiahnutí:
217 x
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie pre vodnú stavbu : Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Belá ul. U Čepelov na pozemku parc.č. C KN 13343 v katastrálnom území Belá
Dátum zverejnenia:
08. september 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
184.64 kB
Dátum zverejnenia:
08. september 2016
Počet stiahnutí:
160 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Dva rekreačné domy Terchová, prípojky inž. sietí , studne a žumpa na pozemku C KN parc.č. 15054 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
07. september 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
386.49 kB
Dátum zverejnenia:
07. september 2016
Počet stiahnutí:
222 x
Stavebné povolenie pre stavbu rodinného domu, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v katastrálnom území Terchová
 
 
Powered by Phoca Download