Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
18. november 2015
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
393.47 kB
Dátum zverejnenia:
18. november 2015
Počet stiahnutí:
129 x
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby -garáž, žumpa na pozemku C KN parc.č. 12694/2 a oplotenie pozemkov C KN parc.č. 12694/2, 12693/2, 12692/2, 12691/2 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
12. november 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
401.18 kB
Dátum zverejnenia:
12. november 2015
Počet stiahnutí:
131 x
Oznámenie o začatí stavebného konania a konania o povolení na osobitné užívanie vôd na vodnú stavbu : Rodinný dom Terchová, parc. č. 7850/1,2,3, k.ú. Terchová objekt Prípojka kanalizácie, ČOV na pozemkoch KN-C č. 7850/1, 7850/2 k.ú. Terchová a KN-C č. 17234, 1132/1,1134/1 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
11. november 2015
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
765.15 kB
Dátum zverejnenia:
11. november 2015
Počet stiahnutí:
133 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby " Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa" na pozemku parc.č. C KN 4039 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
05. november 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
328.88 kB
Dátum zverejnenia:
05. november 2015
Počet stiahnutí:
116 x
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením z rekreačnej chalupy na " Rodinný dom, prípojky inž. sietí" na pozemku parc.č. C KN 8619/6 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
03. november 2015
 Obľúbený
Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu
Veľkosť:
370.52 kB
Dátum zverejnenia:
03. november 2015
Počet stiahnutí:
118 x
Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2014-2020"
Dátum zverejnenia:
29. október 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o predĺžení stavebného povolenia
Veľkosť:
321.70 kB
Dátum zverejnenia:
29. október 2015
Počet stiahnutí:
112 x
Oznámenie o začatí konania o predĺžení stavebného povolenia pre stavbu : Stavebné úpravy hospodárskej budovy na rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7378/1, 7378/9, 7378/8, 7381/1 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
15. október 2015
 Obľúbený
Oznámenie o pokračovaní konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
298.55 kB
Dátum zverejnenia:
15. október 2015
Počet stiahnutí:
129 x
Oznámenie o pokračovaní konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
14. október 2015
 Obľúbený
Oznámenie o opakovanej dražbe
Veľkosť:
560.04 kB
Dátum zverejnenia:
14. október 2015
Počet stiahnutí:
113 x
Oznámenie o opakovanej dražbe nehnuteľností z LV č. 7324, , z LV č. 9175 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. október 2015
 Obľúbený
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
426.93 kB
Dátum zverejnenia:
09. október 2015
Počet stiahnutí:
163 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením - Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/6 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
07. október 2015
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
603.76 kB
Dátum zverejnenia:
07. október 2015
Počet stiahnutí:
128 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu prístrešku na pozemku parc.č. C KN 13145/1 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
24. september 2015
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
439.02 kB
Dátum zverejnenia:
24. september 2015
Počet stiahnutí:
103 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba rekreačnej chaty č. súp. 2266 a žumpa na pozemku parc.č. KN 4202/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
18. september 2015
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky
Veľkosť:
547.90 kB
Dátum zverejnenia:
18. september 2015
Počet stiahnutí:
124 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVPB-2015/027355/KRA zo dňa 02.09.2015
Dátum zverejnenia:
18. september 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
258.34 kB
Dátum zverejnenia:
18. september 2015
Počet stiahnutí:
118 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby " Domová ČOV a kanalizačná prípojka v k.ú. Terchová" na pozemkoch parc.č. KN 7853/16, 17235 a 7853/6 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. september 2015
 Obľúbený
Oznámenie o dražbe
Veľkosť:
548.56 kB
Dátum zverejnenia:
09. september 2015
Počet stiahnutí:
123 x
Oznámenie o dražbe sp. zn. D 100115 podľa listu vlastníctva č. 7324, č. 9175 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. september 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
261.91 kB
Dátum zverejnenia:
08. september 2015
Počet stiahnutí:
121 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Oplotenie pri rodinnom dome s.č. 1508 na pozemku parc.č. C KN 14280/4, 17137, 14066/15, 16445/2, 17136/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
28. august 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
330.15 kB
Dátum zverejnenia:
28. august 2015
Počet stiahnutí:
108 x
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/6 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
26. august 2015
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
423.45 kB
Dátum zverejnenia:
26. august 2015
Počet stiahnutí:
126 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/2 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
05. august 2015
 Obľúbený
Oznámenie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
Veľkosť:
136.21 kB
Dátum zverejnenia:
05. august 2015
Počet stiahnutí:
108 x
Oznámenie spoločnosti Enerline,s.r.o. Bratislava v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti so stavbou : Belá, Vyšné Kamence , rekonštrukcia vedenia VN č.234 medzi 234/uv/7 a 234/uv/8
Dátum zverejnenia:
30. júl 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
356.62 kB
Dátum zverejnenia:
30. júl 2015
Počet stiahnutí:
105 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby : Píla Maruna na pozemkoch parc.č. C KN 1999/167, ./168, ./169, ./170,./171,./173,./174 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
30. júl 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
300.96 kB
Dátum zverejnenia:
30. júl 2015
Počet stiahnutí:
111 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc. č. C KN 7853/2 v k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download