Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
16. august 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
289.63 kB
Dátum zverejnenia:
16. august 2016
Počet stiahnutí:
168 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
15. august 2016
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
47.18 kB
Dátum zverejnenia:
15. august 2016
Počet stiahnutí:
168 x
Oznámenie o strategickom dokumente " Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nová Bystrica 2016-2025"
Dátum zverejnenia:
11. august 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
41.02 kB
Dátum zverejnenia:
11. august 2016
Počet stiahnutí:
193 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístavba a stavebné úpravy drevárne na rekreačnú chalupu na pozemku parc.č. C KN 14147/9 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
11. august 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
240.39 kB
Dátum zverejnenia:
11. august 2016
Počet stiahnutí:
156 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Stavebné úpravy a nadstavba rekreačnej chaty s.č. 2058 na pozemku parc.č. C KN 16402/53 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
05. august 2016
 Obľúbený
Zastavenie stavebného konania
Veľkosť:
533.89 kB
Dátum zverejnenia:
05. august 2016
Počet stiahnutí:
237 x
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci stavby : Rekreačný dom, záhradný domček, prípojky inž. sietí a žumpa na parc.č. 12066 a 12059/2 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
02. august 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
1.24 MB
Dátum zverejnenia:
02. august 2016
Počet stiahnutí:
235 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, sklad s prístreškom, žumpa a oplotenie na pozemku parc.č. C KN 1355, 1356 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
28. júl 2016
 Obľúbený
Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou
Veľkosť:
673.05 kB
Dátum zverejnenia:
28. júl 2016
Počet stiahnutí:
192 x
Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X 156/2016
Dátum zverejnenia:
27. júl 2016
 Obľúbený
Oznámenie a začatí stavebného konania a vodoprávneho konania
Veľkosť:
864.91 kB
Dátum zverejnenia:
27. júl 2016
Počet stiahnutí:
178 x
Oznámenie o začatí konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd pre stavbu : Odvodnenie areálu Píla Maruna - Vyšné Kamence : Prípojka dažďovej kanalizácie v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
20. júl 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
221.43 kB
Dátum zverejnenia:
20. júl 2016
Počet stiahnutí:
200 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačný dom, záhradný domček, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku C KN parc.č. 12066 a 12059/2 v kat. území Terchová.
Dátum zverejnenia:
29. jún 2016
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác
Veľkosť:
249.12 kB
Dátum zverejnenia:
29. jún 2016
Počet stiahnutí:
212 x
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác - súhlas k stavbe : 9421 - Terchová - Pantákovia - Rekonštrukcia NN siete
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
497.04 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
Počet stiahnutí:
238 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV na pozemku parc.č. C KN 7853/19 z pôvodných parc.č. C KN 7853/10, 7853/9, 7853/7 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
293.46 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
Počet stiahnutí:
201 x
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1"
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
 Obľúbený
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
116.91 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
Počet stiahnutí:
195 x
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku C KN parc.č. 12/3 a 13/3 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
10. jún 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
480.76 kB
Dátum zverejnenia:
10. jún 2016
Počet stiahnutí:
245 x
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu : Garáž na pozemku parc.č. C KN 13640/1 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
06. jún 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
226.29 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2016
Počet stiahnutí:
187 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV na pozemku parc.č. C KN 7853/19 z pôvodných parc.č. C KN 7853/10, 7853/9, 7853/7 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
30. máj 2016
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
421.88 kB
Dátum zverejnenia:
30. máj 2016
Počet stiahnutí:
204 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Kanalizačná prípojka a ČOV k novostavbe rodinného domu na pozemkoch parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 17257 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
17. máj 2016
 Obľúbený
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
293.44 kB
Dátum zverejnenia:
17. máj 2016
Počet stiahnutí:
188 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením z pôvodnej rekreačnej chalupy na rodinný dom na pozemku parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
26. apríl 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
317.55 kB
Dátum zverejnenia:
26. apríl 2016
Počet stiahnutí:
230 x
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením z pôvodnej stavby : Rekreačná chalupa, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v katastrálnom území Terchová na : Rodinný dom, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa.
Dátum zverejnenia:
22. apríl 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
135.47 kB
Dátum zverejnenia:
22. apríl 2016
Počet stiahnutí:
233 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku C KN parc.č. 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
18. apríl 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
555.16 kB
Dátum zverejnenia:
18. apríl 2016
Počet stiahnutí:
241 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1937/11 v katastrálnom území Terchová
 
 
Powered by Phoca Download