Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
05. august 2015
 Obľúbený
Oznámenie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
Veľkosť:
136.21 kB
Dátum zverejnenia:
05. august 2015
Počet stiahnutí:
122 x
Oznámenie spoločnosti Enerline,s.r.o. Bratislava v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti so stavbou : Belá, Vyšné Kamence , rekonštrukcia vedenia VN č.234 medzi 234/uv/7 a 234/uv/8
Dátum zverejnenia:
30. júl 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
356.62 kB
Dátum zverejnenia:
30. júl 2015
Počet stiahnutí:
116 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby : Píla Maruna na pozemkoch parc.č. C KN 1999/167, ./168, ./169, ./170,./171,./173,./174 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
30. júl 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
300.96 kB
Dátum zverejnenia:
30. júl 2015
Počet stiahnutí:
126 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc. č. C KN 7853/2 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
24. júl 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
179.20 kB
Dátum zverejnenia:
24. júl 2015
Počet stiahnutí:
145 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístrešok na pozemku parc.č. 13145/1 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
21. júl 2015
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
451.21 kB
Dátum zverejnenia:
21. júl 2015
Počet stiahnutí:
122 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 983, 984/1, 984/2 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
15. júl 2015
 Obľúbený
Rozhodnutie o odstránení stavby
Veľkosť:
202.56 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2015
Počet stiahnutí:
170 x
Rozhodnutie o odstránení hospodárskej budovy na pozemku parc.č. C KN 12312/3 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
14. júl 2015
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
2.52 MB
Dátum zverejnenia:
14. júl 2015
Počet stiahnutí:
161 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí a oporný múr na pozemku parc.č. C KN 12799 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. júl 2015
 Obľúbený
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby s kolaudáciou
Veľkosť:
583.78 kB
Dátum zverejnenia:
09. júl 2015
Počet stiahnutí:
145 x
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby : Novostavba rodinného domu v Terchovej:čistiareň odpadových vôd na pozemkoch parc.č. KN 15229/179, 15229/177, 17136/3 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s kolaudačným konaním
Dátum zverejnenia:
06. júl 2015
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
682.21 kB
Dátum zverejnenia:
06. júl 2015
Počet stiahnutí:
135 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba wellness k apartmánovému domu č.s. 488 na pozemku parc.č. C KN 895/5 vytvorenej z pôv. C KN 895/2 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
24. jún 2015
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
1.07 MB
Dátum zverejnenia:
24. jún 2015
Počet stiahnutí:
138 x
Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK"
Dátum zverejnenia:
12. jún 2015
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
644.49 kB
Dátum zverejnenia:
12. jún 2015
Počet stiahnutí:
158 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN parc.č. 13213/2 v k.ú. Terchová (lokalita Lutišanovci)
Dátum zverejnenia:
12. jún 2015
 Obľúbený
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
670.95 kB
Dátum zverejnenia:
12. jún 2015
Počet stiahnutí:
147 x
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu : Terchová - U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas na pozemkoch parc.č. C KN 8631/9, 16474, 3284/39 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. jún 2015
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
605.14 kB
Dátum zverejnenia:
09. jún 2015
Počet stiahnutí:
137 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
05. jún 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
142.46 kB
Dátum zverejnenia:
05. jún 2015
Počet stiahnutí:
132 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 12799 v kat. území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby
Veľkosť:
315.36 kB
Dátum zverejnenia:
02. jún 2015
Počet stiahnutí:
146 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby : Novostavba rodinného domu v Terchovej : čistiareň odpadových vôd EČ6 na parc.č. KN 15229/179, /177, 17136/3 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
21. máj 2015
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
314.22 kB
Dátum zverejnenia:
21. máj 2015
Počet stiahnutí:
139 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 14484/9, 14484/2 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
21. máj 2015
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
609.10 kB
Dátum zverejnenia:
21. máj 2015
Počet stiahnutí:
164 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
20. máj 2015
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
554.87 kB
Dátum zverejnenia:
20. máj 2015
Počet stiahnutí:
149 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
15. máj 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania
Veľkosť:
259.00 kB
Dátum zverejnenia:
15. máj 2015
Počet stiahnutí:
139 x
Oznámenie územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. máj 2015
 Obľúbený
Oznámenie o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
143.75 kB
Dátum zverejnenia:
13. máj 2015
Počet stiahnutí:
137 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 13638 a 13639 v k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download