Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
27. jún 2014
 Obľúbený
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania
Veľkosť:
502.93 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2014
Počet stiahnutí:
124 x
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X-146/2014 zo dňa 27.05.2014 vo veci opravy zákresu pozemku parc. C KN 12870/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
26. jún 2014
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
417.40 kB
Dátum zverejnenia:
26. jún 2014
Počet stiahnutí:
127 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa, prístrešok na pozemku parc.č. C KN 7853/1 k.ú. Terchová ( Vŕšok )
Dátum zverejnenia:
26. jún 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
30.31 kB
Dátum zverejnenia:
26. jún 2014
Počet stiahnutí:
112 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Stavebné úpravy výrobnej haly na pozemku KN parc.č. 1990/10 v k.ú. Terchová (Vyšné Kamence)
Dátum zverejnenia:
20. jún 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
283.01 kB
Dátum zverejnenia:
20. jún 2014
Počet stiahnutí:
108 x
Kolaudačné konanie stavby v zlúčenom konaní so zmenou stavby : Terchová - Vrátna Štefanová - Chata pod Lampášom - rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 16090/36, 16154/175, 16090/42, 16154/88, 16127/1, 16154/182 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
11. jún 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
726.71 kB
Dátum zverejnenia:
11. jún 2014
Počet stiahnutí:
121 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Dvojgaráž na pozemku parc.č. C KN 74/2, 74/3, 1659/4 v katastrálnom území Terchová (Mlynec)
Dátum zverejnenia:
06. jún 2014
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
281.36 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2014
Počet stiahnutí:
120 x
Dodatočné stavebné povolenie stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 6349/2 v katastrálnom území Terchová ( Šípková )
Dátum zverejnenia:
06. jún 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
528.38 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2014
Počet stiahnutí:
126 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Záhradný altánok - stavba s doplnkovou funkciou na pozemku parc.č. C KN 15229/276 v katastrálnom území Terchová (Vŕšky)
Dátum zverejnenia:
06. jún 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
330.54 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2014
Počet stiahnutí:
103 x
Stavebné konanie pre povolenie stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/3 v katastrálnom území Terchová (Podolina)
Dátum zverejnenia:
06. jún 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania
Veľkosť:
257.74 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2014
Počet stiahnutí:
100 x
Územné konanie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/1 v katastrálnom území Terchová (Vŕšok)
Dátum zverejnenia:
22. máj 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
316.05 kB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2014
Počet stiahnutí:
102 x
Stavebné konanie pre dodatočné povolenie stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 6349/2 v katastrálnom území Terchová (Šípková)
Dátum zverejnenia:
21. máj 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
475.08 kB
Dátum zverejnenia:
21. máj 2014
Počet stiahnutí:
104 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty č. súp. 2067 + prístrešok na pozemkoch parc.č. C KN 16402/4 a 16402/12 v katastrálnom území Terchová (Vrátna -Sokolie)
Dátum zverejnenia:
20. máj 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Veľkosť:
300.29 kB
Dátum zverejnenia:
20. máj 2014
Počet stiahnutí:
108 x
Oznámenie o začatí konania pre povolenie stavby : Záhradný altánok - stavba s doplnkovou funkciou na pozemku parc.č. C KN 15229/276 v katastrálnom území Terchová ( Vŕšky ).
Dátum zverejnenia:
15. máj 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Veľkosť:
121.23 kB
Dátum zverejnenia:
15. máj 2014
Počet stiahnutí:
122 x
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania na stavbu : Dvojgaráž na pozemku C KN parc.č. 74/2, 74/3 a 1659/4 v katastrálnom území Terchová (lokalita Mlynec).
Dátum zverejnenia:
13. máj 2014
 Obľúbený
Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena
Veľkosť:
1.25 MB
Dátum zverejnenia:
13. máj 2014
Počet stiahnutí:
126 x
Oznámenie Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a.s. Žilina o vykonaní zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností
Dátum zverejnenia:
12. máj 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
692.38 kB
Dátum zverejnenia:
12. máj 2014
Počet stiahnutí:
118 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Krištofíkovia, Pod Hate - Predĺženie NNK siete na pozemkoch parc.č. C KN 15065, 15071/1, 15229/177, 15229/178 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
06. máj 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
881.29 kB
Dátum zverejnenia:
06. máj 2014
Počet stiahnutí:
110 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas na pozemkoch parc.č. C KN 8631/9, 16474, 3284/39 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
29. apríl 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
310.00 kB
Dátum zverejnenia:
29. apríl 2014
Počet stiahnutí:
123 x
Stavebné povolenie pre stavbu: Rekreačná chalupa, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
16. apríl 2014
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
431.84 kB
Dátum zverejnenia:
16. apríl 2014
Počet stiahnutí:
110 x
Povolenie stavby : Rekreačný dom na parc.č. 7235/3, 17194/5, Rekreačná chata na parc.č. 7235/7, Rekreačná chata na parc.č. 7235/4 v katastrálnom území Terchová (Šípková) zlúčené s povolením užívania
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2014
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
348.69 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2014
Počet stiahnutí:
244 x
Ohlásenie drobných stavieb : stavby žumpy a studne k rodinnému domu č.s. 66 na pozemku C KN parc.č. 697/1 v katastrálnom území Horná Tižina (osada Nogovia)
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2014
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP
Veľkosť:
345.69 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2014
Počet stiahnutí:
144 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd na pozemku C KN parc.č. 14056/8, 17136/1 v katastrálnom území Terchová
 
 
Powered by Phoca Download