Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
27. január 2015
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
658.50 kB
Dátum zverejnenia:
27. január 2015
Počet stiahnutí:
109 x
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie na vodnú stavbu : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina pod č. OU-ZA-OSZP3-2015/003190-004/Kri zo dňa 26.01.2015
Dátum zverejnenia:
27. január 2015
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Veľkosť:
185.19 kB
Dátum zverejnenia:
27. január 2015
Počet stiahnutí:
85 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti vydané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., krajskou pobočkou Žilina
Dátum zverejnenia:
26. január 2015
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
524.78 kB
Dátum zverejnenia:
26. január 2015
Počet stiahnutí:
107 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačný dom, záhradný domček, prípojky inž. sietí, žumpa a studňa na pozemkoch parc.č. C KN 12066, 12059/2 v katastrálnom území Terchová (lokalita Krištofíkovia)
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
441.97 kB
Dátum zverejnenia:
19. január 2015
Počet stiahnutí:
103 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Ústredie - Zahustenie TS, ul. Družstevná na pozemkoch parc.č. C KN 1715/1, 17036, 1715/22, 1588, 1675/1, 1675/2 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním.
Dátum zverejnenia:
15. január 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
282.83 kB
Dátum zverejnenia:
15. január 2015
Počet stiahnutí:
104 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Terchová - Pálenice II. etapa, IBV : rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 15228/153, 15228/131, 15228/134, 15228/66 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. január 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
435.99 kB
Dátum zverejnenia:
09. január 2015
Počet stiahnutí:
109 x
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina na pozemkoch parc.č. KN 5899, 16/3, 5876/3, 35/4, 35/1, 34/5, 36/1, 37, 38/1, 38/2, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 65/1, 65/2, 65/3, 46/1, 46/3, 55/16, 55/5, 5696/2, 56/33, 13398/3, 61, 5896/1, 55/23, 5696/1, 63/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
09. január 2015
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
394.27 kB
Dátum zverejnenia:
09. január 2015
Počet stiahnutí:
120 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy domu č.s. 702 na parcele č. 16439/2 : Čistiareň odpadových vôd na pozemkoch parc.č. KN 16439/3, 16440/5, 17136/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
18. december 2014
 Obľúbený
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
350.39 kB
Dátum zverejnenia:
18. december 2014
Počet stiahnutí:
111 x
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 15704/20 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
18. december 2014
 Obľúbený
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
374.25 kB
Dátum zverejnenia:
18. december 2014
Počet stiahnutí:
108 x
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku KN parc.č. 15704/33 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
12. december 2014
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Veľkosť:
228.68 kB
Dátum zverejnenia:
12. december 2014
Počet stiahnutí:
111 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti s miestom uloženia : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , pobočka Žilina, P.O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina
Dátum zverejnenia:
09. december 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
384.56 kB
Dátum zverejnenia:
09. december 2014
Počet stiahnutí:
125 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Koliba Terchová - Podžiar na pozemku parc.č. C KN 15735/5, 15735/6 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
03. december 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania
Veľkosť:
192.17 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2014
Počet stiahnutí:
99 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačný dom a záhradný domček na pozemkoch parc.č. C KN 12066 a 12059/2 v katastrálnom území Terchová (Krištofíkovia)
Dátum zverejnenia:
03. december 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
278.10 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2014
Počet stiahnutí:
108 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. KN 14831/2, 14830/2 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
01. december 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
310.49 kB
Dátum zverejnenia:
01. december 2014
Počet stiahnutí:
114 x
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu : Stavebné úpravy domu č.702 na parc.č. 16439/2 : Čistiareň odpadových vôd situovanú na pozemkoch parc.č. KN 16439/3, 16440/5, 17136/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. december 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
377.13 kB
Dátum zverejnenia:
01. december 2014
Počet stiahnutí:
129 x
Stavebné povolenie pre stavbu rekreačného domu na pozemkoch parc.č. C KN 8619/8 a 8619/10 v katastrálnom území Terchová ( lokalita Gregušovia )
Dátum zverejnenia:
14. november 2014
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Veľkosť:
225.57 kB
Dátum zverejnenia:
14. november 2014
Počet stiahnutí:
105 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. krajskej pobočky Žilina
Dátum zverejnenia:
11. november 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
254.91 kB
Dátum zverejnenia:
11. november 2014
Počet stiahnutí:
120 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 14831/2, 14830/2 v katastrálnom území Terchová (Biely Potok)
Dátum zverejnenia:
06. november 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Veľkosť:
191.27 kB
Dátum zverejnenia:
06. november 2014
Počet stiahnutí:
240 x
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby hospodárskej budovy na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v k.ú. Terchová ( lokalita Pod Rozsutec)
Dátum zverejnenia:
06. november 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
392.66 kB
Dátum zverejnenia:
06. november 2014
Počet stiahnutí:
127 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Biely Potok - Krištofíkovci - predĺženie NNK siete pre chalupy (Lacko) na pozemkoch parc.č. C KN 12079/2, 12070/1, 12070/3, 12070/4, 17085, 12065 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
23. október 2014
 Obľúbený
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Veľkosť:
638.01 kB
Dátum zverejnenia:
23. október 2014
Počet stiahnutí:
123 x
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe : stavba súp.č.2409 na parcele č.15229/315 -Rekreačná chalupa, parcela C KN 15229/315 o výmere 54m2 v k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download