Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
04. apríl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania
Veľkosť:
190.98 kB
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2014
Počet stiahnutí:
147 x
Umiestnenie stavby: Rekreačný dom, prípojky inž. sietí a žumpa na C KN parc.č. 8619/8, 8619/10 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
03. apríl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
349.47 kB
Dátum zverejnenia:
03. apríl 2014
Počet stiahnutí:
185 x
Terchová - Krištofíkovia, Pod Hate - Predĺženie NNK siete
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2014
 Obľúbený
Územné rozhodnutie pre Obec Teplička nad Váhom
Veľkosť:
863.22 kB
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2014
Počet stiahnutí:
205 x
Umiestnenie stavby : Technická infraštruktúra - ulica Pod Vršky II. etapa, Teplička nad Váhom
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
333.87 kB
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2014
Počet stiahnutí:
263 x
Terchová- U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas
 
 
Powered by Phoca Download