Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
01. december 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
310.49 kB
Dátum zverejnenia:
01. december 2014
Počet stiahnutí:
176 x
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu : Stavebné úpravy domu č.702 na parc.č. 16439/2 : Čistiareň odpadových vôd situovanú na pozemkoch parc.č. KN 16439/3, 16440/5, 17136/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. december 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
377.13 kB
Dátum zverejnenia:
01. december 2014
Počet stiahnutí:
209 x
Stavebné povolenie pre stavbu rekreačného domu na pozemkoch parc.č. C KN 8619/8 a 8619/10 v katastrálnom území Terchová ( lokalita Gregušovia )
Dátum zverejnenia:
14. november 2014
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Veľkosť:
225.57 kB
Dátum zverejnenia:
14. november 2014
Počet stiahnutí:
201 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. krajskej pobočky Žilina
Dátum zverejnenia:
11. november 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
254.91 kB
Dátum zverejnenia:
11. november 2014
Počet stiahnutí:
200 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 14831/2, 14830/2 v katastrálnom území Terchová (Biely Potok)
Dátum zverejnenia:
06. november 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Veľkosť:
191.27 kB
Dátum zverejnenia:
06. november 2014
Počet stiahnutí:
321 x
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby hospodárskej budovy na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v k.ú. Terchová ( lokalita Pod Rozsutec)
Dátum zverejnenia:
06. november 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
392.66 kB
Dátum zverejnenia:
06. november 2014
Počet stiahnutí:
232 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Biely Potok - Krištofíkovci - predĺženie NNK siete pre chalupy (Lacko) na pozemkoch parc.č. C KN 12079/2, 12070/1, 12070/3, 12070/4, 17085, 12065 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
23. október 2014
 Obľúbený
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Veľkosť:
638.01 kB
Dátum zverejnenia:
23. október 2014
Počet stiahnutí:
221 x
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe : stavba súp.č.2409 na parcele č.15229/315 -Rekreačná chalupa, parcela C KN 15229/315 o výmere 54m2 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
23. október 2014
 Obľúbený
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Veľkosť:
790.39 kB
Dátum zverejnenia:
23. október 2014
Počet stiahnutí:
213 x
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe : stavba súp. č. 2385 na parcele č. 15229/288- Rekreačná chalupa, parcela C KN 15229/288 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44m2 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. október 2014
 Obľúbený
Oznámenie o dražbe
Veľkosť:
387.25 kB
Dátum zverejnenia:
09. október 2014
Počet stiahnutí:
284 x
Oznámenie o dražbe nehnuteľností : rodinný dom s.č.1219 s prísl. na parc.č. 3220/140 a pozemky parc.č. 3220/12 a 3220/140 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. október 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
387.75 kB
Dátum zverejnenia:
09. október 2014
Počet stiahnutí:
257 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu č.s. 164, žumpa na pozemku parc.č. C KN 12045/3 v katastrálnom území Terchová (lokalita Tižincovia)
Dátum zverejnenia:
06. október 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
319.32 kB
Dátum zverejnenia:
06. október 2014
Počet stiahnutí:
199 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Biely Potok - Krištofíkovci - predĺženie NNK pre chalupy Lacko na pozemkoch parc.č. C KN 12079/2, 12080, 12079/1, 12075/3, 12072, 12064, 17085 v kat. území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
Dátum zverejnenia:
01. október 2014
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti -výkazu nedoplatkov
Veľkosť:
410.89 kB
Dátum zverejnenia:
01. október 2014
Počet stiahnutí:
181 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s, pobočka Žilina
Dátum zverejnenia:
29. september 2014
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti -výkazu nedoplatkov
Veľkosť:
446.37 kB
Dátum zverejnenia:
29. september 2014
Počet stiahnutí:
374 x
Oznámenie o mieste uloženia zásielky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., pobočka Žilina
Dátum zverejnenia:
24. september 2014
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov
Veľkosť:
367.22 kB
Dátum zverejnenia:
24. september 2014
Počet stiahnutí:
217 x
Oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov doručovaného verejnou vyhláškou
Dátum zverejnenia:
22. september 2014
 Obľúbený
Pozvánka na revíziu chráneného územia
Veľkosť:
291.33 kB
Dátum zverejnenia:
22. september 2014
Počet stiahnutí:
206 x
Pozvánka na okresnú revíziu Národnej prírodnej rezervácie Chleb
Dátum zverejnenia:
18. september 2014
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
1.02 MB
Dátum zverejnenia:
18. september 2014
Počet stiahnutí:
214 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
17. september 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
267.13 kB
Dátum zverejnenia:
17. september 2014
Počet stiahnutí:
208 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu č.a. 164 na pozemku parc.č. C KN 12045/3 v kat. území Terchová (lokalita Tižincovia) v zlúčenom konaní
Dátum zverejnenia:
04. september 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
1.88 MB
Dátum zverejnenia:
04. september 2014
Počet stiahnutí:
217 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom , prípojky inž. sietí a studňa na pozemku parc.č. C KN 3273/1 v katastrálnom území Terchová (Pod Brehom)
Dátum zverejnenia:
28. august 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
441.55 kB
Dátum zverejnenia:
28. august 2014
Počet stiahnutí:
224 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 8594/2 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
27. august 2014
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
669.57 kB
Dátum zverejnenia:
27. august 2014
Počet stiahnutí:
213 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu pôdohospodárstva pod č. OU-ZA-OOP4-2014/018991/SCH zo dňa 31.07.2014
 
 
Powered by Phoca Download