Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
20. máj 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Veľkosť:
300.29 kB
Dátum zverejnenia:
20. máj 2014
Počet stiahnutí:
124 x
Oznámenie o začatí konania pre povolenie stavby : Záhradný altánok - stavba s doplnkovou funkciou na pozemku parc.č. C KN 15229/276 v katastrálnom území Terchová ( Vŕšky ).
Dátum zverejnenia:
15. máj 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Veľkosť:
121.23 kB
Dátum zverejnenia:
15. máj 2014
Počet stiahnutí:
145 x
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania na stavbu : Dvojgaráž na pozemku C KN parc.č. 74/2, 74/3 a 1659/4 v katastrálnom území Terchová (lokalita Mlynec).
Dátum zverejnenia:
13. máj 2014
 Obľúbený
Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena
Veľkosť:
1.25 MB
Dátum zverejnenia:
13. máj 2014
Počet stiahnutí:
142 x
Oznámenie Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a.s. Žilina o vykonaní zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností
Dátum zverejnenia:
12. máj 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
692.38 kB
Dátum zverejnenia:
12. máj 2014
Počet stiahnutí:
133 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Krištofíkovia, Pod Hate - Predĺženie NNK siete na pozemkoch parc.č. C KN 15065, 15071/1, 15229/177, 15229/178 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
06. máj 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
881.29 kB
Dátum zverejnenia:
06. máj 2014
Počet stiahnutí:
124 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas na pozemkoch parc.č. C KN 8631/9, 16474, 3284/39 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
29. apríl 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
310.00 kB
Dátum zverejnenia:
29. apríl 2014
Počet stiahnutí:
137 x
Stavebné povolenie pre stavbu: Rekreačná chalupa, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
16. apríl 2014
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
431.84 kB
Dátum zverejnenia:
16. apríl 2014
Počet stiahnutí:
122 x
Povolenie stavby : Rekreačný dom na parc.č. 7235/3, 17194/5, Rekreačná chata na parc.č. 7235/7, Rekreačná chata na parc.č. 7235/4 v katastrálnom území Terchová (Šípková) zlúčené s povolením užívania
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2014
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
348.69 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2014
Počet stiahnutí:
274 x
Ohlásenie drobných stavieb : stavby žumpy a studne k rodinnému domu č.s. 66 na pozemku C KN parc.č. 697/1 v katastrálnom území Horná Tižina (osada Nogovia)
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2014
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP
Veľkosť:
345.69 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2014
Počet stiahnutí:
161 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd na pozemku C KN parc.č. 14056/8, 17136/1 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
10. apríl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
297.04 kB
Dátum zverejnenia:
10. apríl 2014
Počet stiahnutí:
130 x

Povolenie stavby : Rekreačná chalupa, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemkoch parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v kat. území Terchová (lokalita Bukovina-Hajasovia)

Dátum zverejnenia:
09. apríl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Veľkosť:
151.02 kB
Dátum zverejnenia:
09. apríl 2014
Počet stiahnutí:
136 x
Povolenie stavby : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty č.s. 2067 + prístrešok na parc.č. KN 16402/4, 16402/12 v kat. území Terchová (lokalita Sokolie)
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP
Dátum zverejnenia:
07. apríl 2014
Počet stiahnutí:
0 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd na parc.č. KN 14056/8, 17136/1 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania
Veľkosť:
190.98 kB
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2014
Počet stiahnutí:
132 x
Umiestnenie stavby: Rekreačný dom, prípojky inž. sietí a žumpa na C KN parc.č. 8619/8, 8619/10 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
03. apríl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
349.47 kB
Dátum zverejnenia:
03. apríl 2014
Počet stiahnutí:
164 x
Terchová - Krištofíkovia, Pod Hate - Predĺženie NNK siete
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2014
 Obľúbený
Územné rozhodnutie pre Obec Teplička nad Váhom
Veľkosť:
863.22 kB
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2014
Počet stiahnutí:
164 x
Umiestnenie stavby : Technická infraštruktúra - ulica Pod Vršky II. etapa, Teplička nad Váhom
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
333.87 kB
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2014
Počet stiahnutí:
238 x
Terchová- U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas
 
 
Powered by Phoca Download