Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
23. október 2014
 Obľúbený
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Veľkosť:
790.39 kB
Dátum zverejnenia:
23. október 2014
Počet stiahnutí:
125 x
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe : stavba súp. č. 2385 na parcele č. 15229/288- Rekreačná chalupa, parcela C KN 15229/288 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44m2 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. október 2014
 Obľúbený
Oznámenie o dražbe
Veľkosť:
387.25 kB
Dátum zverejnenia:
09. október 2014
Počet stiahnutí:
140 x
Oznámenie o dražbe nehnuteľností : rodinný dom s.č.1219 s prísl. na parc.č. 3220/140 a pozemky parc.č. 3220/12 a 3220/140 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. október 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
387.75 kB
Dátum zverejnenia:
09. október 2014
Počet stiahnutí:
134 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu č.s. 164, žumpa na pozemku parc.č. C KN 12045/3 v katastrálnom území Terchová (lokalita Tižincovia)
Dátum zverejnenia:
06. október 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
319.32 kB
Dátum zverejnenia:
06. október 2014
Počet stiahnutí:
115 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Biely Potok - Krištofíkovci - predĺženie NNK pre chalupy Lacko na pozemkoch parc.č. C KN 12079/2, 12080, 12079/1, 12075/3, 12072, 12064, 17085 v kat. území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
Dátum zverejnenia:
01. október 2014
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti -výkazu nedoplatkov
Veľkosť:
410.89 kB
Dátum zverejnenia:
01. október 2014
Počet stiahnutí:
111 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s, pobočka Žilina
Dátum zverejnenia:
29. september 2014
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti -výkazu nedoplatkov
Veľkosť:
446.37 kB
Dátum zverejnenia:
29. september 2014
Počet stiahnutí:
112 x
Oznámenie o mieste uloženia zásielky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., pobočka Žilina
Dátum zverejnenia:
24. september 2014
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov
Veľkosť:
367.22 kB
Dátum zverejnenia:
24. september 2014
Počet stiahnutí:
135 x
Oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov doručovaného verejnou vyhláškou
Dátum zverejnenia:
22. september 2014
 Obľúbený
Pozvánka na revíziu chráneného územia
Veľkosť:
291.33 kB
Dátum zverejnenia:
22. september 2014
Počet stiahnutí:
127 x
Pozvánka na okresnú revíziu Národnej prírodnej rezervácie Chleb
Dátum zverejnenia:
18. september 2014
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
1.02 MB
Dátum zverejnenia:
18. september 2014
Počet stiahnutí:
131 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
17. september 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
267.13 kB
Dátum zverejnenia:
17. september 2014
Počet stiahnutí:
130 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu č.a. 164 na pozemku parc.č. C KN 12045/3 v kat. území Terchová (lokalita Tižincovia) v zlúčenom konaní
Dátum zverejnenia:
04. september 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
1.88 MB
Dátum zverejnenia:
04. september 2014
Počet stiahnutí:
130 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom , prípojky inž. sietí a studňa na pozemku parc.č. C KN 3273/1 v katastrálnom území Terchová (Pod Brehom)
Dátum zverejnenia:
28. august 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
441.55 kB
Dátum zverejnenia:
28. august 2014
Počet stiahnutí:
142 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 8594/2 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
27. august 2014
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
669.57 kB
Dátum zverejnenia:
27. august 2014
Počet stiahnutí:
138 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu pôdohospodárstva pod č. OU-ZA-OOP4-2014/018991/SCH zo dňa 31.07.2014
Dátum zverejnenia:
26. august 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania
Veľkosť:
190.65 kB
Dátum zverejnenia:
26. august 2014
Počet stiahnutí:
145 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
20. august 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
473.45 kB
Dátum zverejnenia:
20. august 2014
Počet stiahnutí:
134 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, príp.inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/15 v katastrálnom území Terchová (lokalita Vŕšok).
Dátum zverejnenia:
19. august 2014
 Obľúbený
Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte
Veľkosť:
194.58 kB
Dátum zverejnenia:
19. august 2014
Počet stiahnutí:
153 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 162/2014 zo dňa 13.08.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
19. august 2014
 Obľúbený
Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte
Veľkosť:
444.39 kB
Dátum zverejnenia:
19. august 2014
Počet stiahnutí:
136 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 142/2014 zo dňa 13.08.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
19. august 2014
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
1.70 MB
Dátum zverejnenia:
19. august 2014
Počet stiahnutí:
134 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačný dom, príp. inž. sietí, žumpa, studňa na pozemku parc.č. C KN 8619/8 a 8619/10 v k.ú. Terchová (Gregušovia).
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
121.75 kB
Dátum zverejnenia:
19. august 2014
Počet stiahnutí:
136 x
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Koliba Terchová - Podžiar na pozemku parc.č. C KN 15735/5 a 15735/6 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
168.15 kB
Dátum zverejnenia:
11. august 2014
Počet stiahnutí:
150 x
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 8594/2 v kat. území Terchová (lokalita Gregušovia).
 
 
Powered by Phoca Download