Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
121.75 kB
Dátum zverejnenia:
19. august 2014
Počet stiahnutí:
237 x
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Koliba Terchová - Podžiar na pozemku parc.č. C KN 15735/5 a 15735/6 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
168.15 kB
Dátum zverejnenia:
11. august 2014
Počet stiahnutí:
271 x
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 8594/2 v kat. území Terchová (lokalita Gregušovia).
Dátum zverejnenia:
08. august 2014
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - súhlas
Veľkosť:
162.88 kB
Dátum zverejnenia:
08. august 2014
Počet stiahnutí:
251 x
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - oplotenie pozemkov - parc.č. C KN 727, 728 v katastrálnom území Horná Tižina (lokalita Nogovia).
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
158.80 kB
Dátum zverejnenia:
08. august 2014
Počet stiahnutí:
288 x
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí a studňa na pozemku C KN parc.č. 3273/2 v kat. území Terchová (lokalita Brehovia).
Dátum zverejnenia:
07. august 2014
 Obľúbený
Rozhodnutie o oprave chyby v kat. operáte
Veľkosť:
162.89 kB
Dátum zverejnenia:
07. august 2014
Počet stiahnutí:
468 x
Rozhodnutie OÚ Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 106/2014 zo dňa 24.07.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
07. august 2014
 Obľúbený
Rozhodnutie o oprave chyby v kat. operáte
Veľkosť:
285.15 kB
Dátum zverejnenia:
07. august 2014
Počet stiahnutí:
304 x
Rozhodnutie OÚ Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 146/2014-Harv. zo dňa 21.07.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
04. august 2014
 Obľúbený
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
384.26 kB
Dátum zverejnenia:
04. august 2014
Počet stiahnutí:
392 x
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová - Vrátna Štefanová - Chata pod Lampášom - rozšírenie NNK v katastrálnom území Terchová na pozemkoch parc.č. C KN 16090/36, 16154/175, 16090/42, 16154/88, 16127/1, 16154/182
Dátum zverejnenia:
29. júl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
330.90 kB
Dátum zverejnenia:
29. júl 2014
Počet stiahnutí:
212 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/15 v katastrálnom území Terchová (lokalita Vŕšok)
Dátum zverejnenia:
29. júl 2014
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - súhlas
Veľkosť:
43.13 kB
Dátum zverejnenia:
29. júl 2014
Počet stiahnutí:
264 x
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - otvoreného prístrešku k stavbe rodinného domu č.s. 837 na parc.č. C KN 301 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
16. júl 2014
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - súhlas
Veľkosť:
54.66 kB
Dátum zverejnenia:
16. júl 2014
Počet stiahnutí:
261 x
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - provizórneho oplotenia na pozemku parc.č. C KN 13601/5 v katastrálnom území Terchová ( Podkopčanovia )
Dátum zverejnenia:
16. júl 2014
 Obľúbený
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania
Veľkosť:
439.62 kB
Dátum zverejnenia:
16. júl 2014
Počet stiahnutí:
253 x
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania pod č. X-142/2014 - oprava výmery parc.č. C KN 13600/8 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
14. júl 2014
 Obľúbený
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania
Veľkosť:
406.72 kB
Dátum zverejnenia:
14. júl 2014
Počet stiahnutí:
267 x
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania pod č. X 162/2014 zo dňa 16.06.2014
Dátum zverejnenia:
14. júl 2014
 Obľúbený
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania
Veľkosť:
842.51 kB
Dátum zverejnenia:
14. júl 2014
Počet stiahnutí:
211 x
Oznámenie o začatí katastrálneho konania č. X-121/2014 zo dňa 19.05.2014
Dátum zverejnenia:
01. júl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
260.25 kB
Dátum zverejnenia:
01. júl 2014
Počet stiahnutí:
233 x
Kolaudačné konanie spojené so zmenou stavby pred dokončením pre stavbu : Rekreačná chalupa Žaneta - Terchová, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. KN 15704/20 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
01. júl 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
314.33 kB
Dátum zverejnenia:
01. júl 2014
Počet stiahnutí:
235 x
Kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby pred dokončením pre stavbu : Rekreačná chalupa Denisa - Terchová, príp. inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. KN 15704/33 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
01. júl 2014
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
494.45 kB
Dátum zverejnenia:
01. júl 2014
Počet stiahnutí:
247 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/4 v katastrálnom území Terchová ( Podolina )
Dátum zverejnenia:
27. jún 2014
 Obľúbený
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania
Veľkosť:
502.93 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2014
Počet stiahnutí:
250 x
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X-146/2014 zo dňa 27.05.2014 vo veci opravy zákresu pozemku parc. C KN 12870/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
26. jún 2014
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
417.40 kB
Dátum zverejnenia:
26. jún 2014
Počet stiahnutí:
281 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa, prístrešok na pozemku parc.č. C KN 7853/1 k.ú. Terchová ( Vŕšok )
Dátum zverejnenia:
26. jún 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
30.31 kB
Dátum zverejnenia:
26. jún 2014
Počet stiahnutí:
229 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Stavebné úpravy výrobnej haly na pozemku KN parc.č. 1990/10 v k.ú. Terchová (Vyšné Kamence)
Dátum zverejnenia:
20. jún 2014
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
283.01 kB
Dátum zverejnenia:
20. jún 2014
Počet stiahnutí:
245 x
Kolaudačné konanie stavby v zlúčenom konaní so zmenou stavby : Terchová - Vrátna Štefanová - Chata pod Lampášom - rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 16090/36, 16154/175, 16090/42, 16154/88, 16127/1, 16154/182 v k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download