Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
05. august 2016
 Obľúbený
Zastavenie stavebného konania
Veľkosť:
533.89 kB
Dátum zverejnenia:
05. august 2016
Počet stiahnutí:
175 x
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci stavby : Rekreačný dom, záhradný domček, prípojky inž. sietí a žumpa na parc.č. 12066 a 12059/2 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
02. august 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
1.24 MB
Dátum zverejnenia:
02. august 2016
Počet stiahnutí:
162 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, sklad s prístreškom, žumpa a oplotenie na pozemku parc.č. C KN 1355, 1356 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
28. júl 2016
 Obľúbený
Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou
Veľkosť:
673.05 kB
Dátum zverejnenia:
28. júl 2016
Počet stiahnutí:
143 x
Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X 156/2016
Dátum zverejnenia:
27. júl 2016
 Obľúbený
Oznámenie a začatí stavebného konania a vodoprávneho konania
Veľkosť:
864.91 kB
Dátum zverejnenia:
27. júl 2016
Počet stiahnutí:
127 x
Oznámenie o začatí konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd pre stavbu : Odvodnenie areálu Píla Maruna - Vyšné Kamence : Prípojka dažďovej kanalizácie v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
20. júl 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
221.43 kB
Dátum zverejnenia:
20. júl 2016
Počet stiahnutí:
142 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačný dom, záhradný domček, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku C KN parc.č. 12066 a 12059/2 v kat. území Terchová.
Dátum zverejnenia:
29. jún 2016
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác
Veľkosť:
249.12 kB
Dátum zverejnenia:
29. jún 2016
Počet stiahnutí:
129 x
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác - súhlas k stavbe : 9421 - Terchová - Pantákovia - Rekonštrukcia NN siete
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
497.04 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
Počet stiahnutí:
163 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV na pozemku parc.č. C KN 7853/19 z pôvodných parc.č. C KN 7853/10, 7853/9, 7853/7 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
293.46 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
Počet stiahnutí:
142 x
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1"
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
 Obľúbený
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
116.91 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2016
Počet stiahnutí:
145 x
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku C KN parc.č. 12/3 a 13/3 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
10. jún 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
480.76 kB
Dátum zverejnenia:
10. jún 2016
Počet stiahnutí:
158 x
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu : Garáž na pozemku parc.č. C KN 13640/1 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
06. jún 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
226.29 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2016
Počet stiahnutí:
136 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV na pozemku parc.č. C KN 7853/19 z pôvodných parc.č. C KN 7853/10, 7853/9, 7853/7 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
30. máj 2016
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
421.88 kB
Dátum zverejnenia:
30. máj 2016
Počet stiahnutí:
150 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Kanalizačná prípojka a ČOV k novostavbe rodinného domu na pozemkoch parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 17257 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
17. máj 2016
 Obľúbený
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
293.44 kB
Dátum zverejnenia:
17. máj 2016
Počet stiahnutí:
140 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením z pôvodnej rekreačnej chalupy na rodinný dom na pozemku parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
26. apríl 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
317.55 kB
Dátum zverejnenia:
26. apríl 2016
Počet stiahnutí:
161 x
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením z pôvodnej stavby : Rekreačná chalupa, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v katastrálnom území Terchová na : Rodinný dom, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa.
Dátum zverejnenia:
22. apríl 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
135.47 kB
Dátum zverejnenia:
22. apríl 2016
Počet stiahnutí:
174 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku C KN parc.č. 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
18. apríl 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
555.16 kB
Dátum zverejnenia:
18. apríl 2016
Počet stiahnutí:
178 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1937/11 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
623.75 kB
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2016
Počet stiahnutí:
167 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. C KN 1034/2 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2016
 Obľúbený
Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Veľkosť:
197.87 kB
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2016
Počet stiahnutí:
129 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti č. 102648056/2016 zo dňa 02.03.2016 z Daňového úradu Žilina
Dátum zverejnenia:
17. marec 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
473.44 kB
Dátum zverejnenia:
17. marec 2016
Počet stiahnutí:
189 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13162/6 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
16. marec 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
510.38 kB
Dátum zverejnenia:
16. marec 2016
Počet stiahnutí:
130 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v katastrálnom území Terchová
 
 
Powered by Phoca Download