Hore

Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí konania o vydržanie vlastníckeho práva k pozemkom
Veľkosť:
714.36 kB
Dátum zverejnenia:
02. november 2016
Počet stiahnutí:
122 x
Upovedomenie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o začatí konania o vydržanie vlastníckeho práva k pozemkom v zmysle §11 ods.1 zák. č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia:
18. október 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
239.74 kB
Dátum zverejnenia:
18. október 2016
Počet stiahnutí:
103 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Novostavba rekreačného objektu, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/113 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
18. október 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
545.18 kB
Dátum zverejnenia:
18. október 2016
Počet stiahnutí:
111 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačný dom, garáž, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 8302, 8303 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
14. október 2016
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
496.41 kB
Dátum zverejnenia:
14. október 2016
Počet stiahnutí:
120 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy drevárne na rekreačnú chalupu, prípojky inž. sietí na pozemku C KN parc.č. 14147/9 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
11. október 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
252.73 kB
Dátum zverejnenia:
11. október 2016
Počet stiahnutí:
96 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby : Chovný prístrešok a prístupová komunikácia na pozemku C KN parc.č. 4560/2, 4569/3, 4569/1, 4570/5, 4575/1. 4575/2,4575/3 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
05. október 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
460.19 kB
Dátum zverejnenia:
05. október 2016
Počet stiahnutí:
120 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy a nadstavba rekreačnej chaty s.č. 2058 na pozemku parc.č. C KN 16402/53 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
05. október 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania
Veľkosť:
1.20 MB
Dátum zverejnenia:
05. október 2016
Počet stiahnutí:
139 x
Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania vo veci stavby "Kanalizačná prípojka a ČOV k novostavbe rodinného domu " na pozemkoch parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 17257, 17274 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
28. september 2016
 Obľúbený
Rozhodnutie o prerušení stavebného a vodoprávneho konania
Veľkosť:
800.02 kB
Dátum zverejnenia:
28. september 2016
Počet stiahnutí:
128 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o prerušení stavebného a vodoprávneho konania vodnej stavby : Kanalizačná prípojka a ČOV k novostavbe rodinného domu v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
26. september 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
272.79 kB
Dátum zverejnenia:
26. september 2016
Počet stiahnutí:
130 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia na pozemkoch parc.č. C KN 14052/2, 17077/1, 17077/13, 17077/8, 13779/1, 13779/4, 13779/5, 13779/6, 13780/1, 13821/1, 17044 a 17136/9 v k.ú. Terchová.
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
236.56 kB
Dátum zverejnenia:
21. september 2016
Počet stiahnutí:
125 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby v zlúčenom konaní so stavebným konaním pre stavbu : Rekreačný dom, garáž, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 8302, 8303 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
19. september 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
1008.19 kB
Dátum zverejnenia:
19. september 2016
Počet stiahnutí:
128 x
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie pre vodnú stavbu : Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Belá ul. U Čepelov na pozemku parc.č. C KN 13343 v katastrálnom území Belá
Dátum zverejnenia:
08. september 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
184.64 kB
Dátum zverejnenia:
08. september 2016
Počet stiahnutí:
108 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Dva rekreačné domy Terchová, prípojky inž. sietí , studne a žumpa na pozemku C KN parc.č. 15054 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
07. september 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
386.49 kB
Dátum zverejnenia:
07. september 2016
Počet stiahnutí:
111 x
Stavebné povolenie pre stavbu rodinného domu, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
16. august 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
289.63 kB
Dátum zverejnenia:
16. august 2016
Počet stiahnutí:
120 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
15. august 2016
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
47.18 kB
Dátum zverejnenia:
15. august 2016
Počet stiahnutí:
113 x
Oznámenie o strategickom dokumente " Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nová Bystrica 2016-2025"
Dátum zverejnenia:
11. august 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
41.02 kB
Dátum zverejnenia:
11. august 2016
Počet stiahnutí:
142 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístavba a stavebné úpravy drevárne na rekreačnú chalupu na pozemku parc.č. C KN 14147/9 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
11. august 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
240.39 kB
Dátum zverejnenia:
11. august 2016
Počet stiahnutí:
110 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Stavebné úpravy a nadstavba rekreačnej chaty s.č. 2058 na pozemku parc.č. C KN 16402/53 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
05. august 2016
 Obľúbený
Zastavenie stavebného konania
Veľkosť:
533.89 kB
Dátum zverejnenia:
05. august 2016
Počet stiahnutí:
160 x
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci stavby : Rekreačný dom, záhradný domček, prípojky inž. sietí a žumpa na parc.č. 12066 a 12059/2 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
02. august 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
1.24 MB
Dátum zverejnenia:
02. august 2016
Počet stiahnutí:
149 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, sklad s prístreškom, žumpa a oplotenie na pozemku parc.č. C KN 1355, 1356 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
28. júl 2016
 Obľúbený
Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou
Veľkosť:
673.05 kB
Dátum zverejnenia:
28. júl 2016
Počet stiahnutí:
131 x
Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X 156/2016
 
 
Powered by Phoca Download