Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
48.28 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
Počet stiahnutí:
226 x
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3, 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
418.94 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
Počet stiahnutí:
161 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Chodník pri ceste II/583 Terchová v dvoch úsekoch : od km 25,025 po km 25,590, od km 26.937 po km 28,695
Dátum zverejnenia:
05. jún 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
420.43 kB
Dátum zverejnenia:
05. jún 2017
Počet stiahnutí:
211 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba garáže na pozemku parc.č. C KN 1063/1 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
02. jún 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.01 MB
Dátum zverejnenia:
02. jún 2017
Počet stiahnutí:
199 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina , katastrálneho odboru pod č. C 237/2015 zo dňa 26.05.2017 podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.22 MB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
Počet stiahnutí:
197 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 291/2015
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.70 MB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
Počet stiahnutí:
227 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová vedené pod č. C 291/2015
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
27.65 kB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
Počet stiahnutí:
196 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o potvrdení vlastníckeho práva podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 04.04.2017 vedené pod č. C-272/2015
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
36.89 kB
Dátum zverejnenia:
16. máj 2017
Počet stiahnutí:
165 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Prístavba garáže na pozemku parc.č. C KN 1063/1 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
12. máj 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
817.89 kB
Dátum zverejnenia:
12. máj 2017
Počet stiahnutí:
224 x
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 03.05.2017 vedené pod č. C-336/2015
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov
Veľkosť:
1.17 MB
Dátum zverejnenia:
10. máj 2017
Počet stiahnutí:
257 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov pod č. OU-ZA-OOP3-2017/011620/KUZ zo dňa 18.04.2017
Dátum zverejnenia:
25. apríl 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
215.16 kB
Dátum zverejnenia:
25. apríl 2017
Počet stiahnutí:
211 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete na pozemkoch v katastrálnom území Horná Tižina podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom Gocálom, SSE-D, a.s. Žilina
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
732.82 kB
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2017
Počet stiahnutí:
272 x
Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-267/2015 zo dňa 11.04.2017 -nezistený pobyt p. Miroslava Hlouška
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
748.43 kB
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2017
Počet stiahnutí:
213 x
Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-267/2015 zo dňa 11.04.2017
Dátum zverejnenia:
20. apríl 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
871.67 kB
Dátum zverejnenia:
20. apríl 2017
Počet stiahnutí:
241 x
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 10.04.2017 vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-272/2015 zo dňa 10.04.2017
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.06 MB
Dátum zverejnenia:
20. apríl 2017
Počet stiahnutí:
231 x
Upovedomenie o začatí konania podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-317/2015 zo dňa 22.03..2017
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
334.74 kB
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2017
Počet stiahnutí:
185 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Chodník pri ceste II/583 Terchová v katastrálnom území Terchová v dvoch úsekoch : od km 25,025 po km 25,590, t.j. dĺžky 566,61m a od km 26,937 po km 28,695, t.j. dĺžky 1769,39m
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.22 MB
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2017
Počet stiahnutí:
242 x
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-336/2015 zo dňa 06.03.2017
Dodatočné povolenie vodnej stavby s povolením užívania vodnej stavby
Veľkosť:
722.98 kB
Dátum zverejnenia:
11. apríl 2017
Počet stiahnutí:
388 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2017/013823-003/Kri zo dňa 06.04.2017 pre stavbu : Kanalizácia a ČOV EKO5 na parc.č. KN C 8570/2, 8570/3, 8570/5, 8565/3, 8565/2, 17257 v k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.02 MB
Dátum zverejnenia:
06. apríl 2017
Počet stiahnutí:
221 x
Upovedomenie o začatí konania pod č. C 232/2015 podľa §11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
946.70 kB
Dátum zverejnenia:
06. apríl 2017
Počet stiahnutí:
209 x
Upovedomenie o začatí konania pod č. C 291/2015 podľa § 11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download